Groep 1-2

Groep 1-2

Algemene informatie over groep 1-2:

In groep 1-2 zitten kinderen met een leeftijd van 4 tot 6 jaar. Wij werken ontwikkelingsgericht, wat betekent dat we kijken naar wat uw kind nodig heeft en sluiten zo aan bij de onderwijsbehoeften van uw kind. 

Het werken met thema’s staat centraal. Het thema wordt gebruikt als kapstok waar alle lessen aan worden opgehangen. In de klas vindt u het thema terug in de werkjes die de kinderen maken, maar ook in de hoeken. We hebben verschillende hoeken, zoals: de huishoek, de bouwhoek, de ontdektafel, het digibord, de leeshoek, de stempelhoek, de zandtafel en het verf- en krijtbord.

Bij de kleuters komen de volgende vakgebieden aan bod: taal, rekenen, sociale vaardigheden, woordenschat, voorbereidend schrijven, tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en bewegen. De leerlingen werken tijdens arbeid naar keuze vaak met ontwikkelingsmateriaal en/ of werken in de hoeken. Het ontwikkelingsmateriaal  is onderverdeeld in verschillende ontwikkelings- en vakgebieden.

Woordenschat vinden we erg belangrijk. Om de kinderen een goede basis mee te geven, werken wij met Logo3000 (klik hier voor meer informatie). Door het dagelijks aanbieden van clusterwoorden en praatplaten in de kleuterbouw, maken de kinderen een goede start in groep 3. 

De kleuters bewegen elke ochtend en middag, dit is afwisselend binnen in de speelzaal en buiten op het kleuterplein. Eén keer per week krijgen de kleuters les van een vakdocent gymnastiekles in de grote gymzaal in de Meidoornstraat omdat wij een Lekker Fit school zijn.  

De ontwikkeling van de kleuters wordt door de leerkrachten dagelijks geobserveerd en bijgehouden d.m.v. observatielijsten. In de observatielijsten zijn de SLO-doelen verwerkt. Dit koppelen we terug in het rapport, zodat u 3x per jaar kunt zien, hoe ver uw kind is in zijn/ haar ontwikkeling.

Terug