Groep 0

Groep 0

Info peuters ‘de Krokodil’ Hildegardisschool

Welkom bij peuterschool ‘de Krokodil’.
Op onze peuterschool is educatie bij peuters individueel en kindgericht. Ieder kind krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen in een tempo dat bij het kind zelf hoort. Aan de hand van verschillende thema’s spelen we spelletjes, bewegen we op muziek en in het speellokaal of buiten, spelen we in de hoeken en zingen we liedjes: alles wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De kinderen komen spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen in een rijke leeromgeving. Hierbij is naast aandacht voor de taalontwikkeling, ook aandacht voor de andere ontwikkelgebieden om de motorische-, sociaal-emotionele-, spel- en rekenontwikkeling te stimuleren. Onze peuterschool is een voorschoolse educatie die volledig aansluit op de basisschool.

Ook wordt er gebruik gemaakt van Logo3000 voor groep 0. Hierbij leren de kinderen dagelijks clusterwoorden en praatplaten. Dit is een goede voorbereiding op groep 1 t/m 3. In deze groepen wordt ook gewerkt met Logo3000.

We werken met drie peutergroepen van Peuter en Co: de giraffen, de apen en de olifanten. Op elke groep zijn er gekwalificeerde leidsters en HBO-ers werkzaam.

Het observatie- en registratie-instrument ‘Kijk’ dat bij ons op de peuterschool gebruikt wordt, wordt ingezet om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen en om inzicht te krijgen in de opbrengsten van ons aanbod.

Terug