Groep 5

Groep 5

Algemene informatie over groep 5:

In groep 5 gaan we verder waar uw kind is gebleven in groep 4. Daarnaast werken we ook met andere methodes. We zullen ze hieronder nader toelichten:

 • Taal Actief:
  Dit is een complete taalmethode waarin we verder gaan wat er in groep 4 is geleerd. Zoals het benoemen van een werkwoord, een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. Nieuw zijn dan in groep 5 een bijwoord en een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Deze methode heeft ook veel aandacht voor de andere facetten van een goede taalontwikkeling zoals woordenschat (woordenschat extra), het correct schrijven van woorden (het spellingsprogramma).

 • Nieuwsbegrip:
  Om goed de tekst leren te begrijpen gebruiken we deze methode. De kinderen leren de volgende strategieën:
  – Samenvatten
  – Vragen stellen
  – Voorspellen
  – Moeilijke woorden
  – Verwijswoorden

 •  Wereld in Getallen: De rekenmethode waarin er op verschillende rekenniveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast kan er gewerkt worden in een bijwerkboek en een plusboek. De kinderen leren o.a. de volgende dingen bij rekenen: – Getallenlijn t/m 10.000, optellen en aftrekken t/m 1000, Tafel diploma 1 t/m 10, bewerkingen van tafels zoals; 4×23= en deelsommen. Verder doen we ook klokkijken, meten lengte en inhoud.

 • Zaakvakken in groep 5:
  Wijzer Geschiedenis: Hier leren de kinderen alles vanaf de eerste mens in Nederland tot aan de ontdekkingsreizigers.
  Hier en daar, aardrijkskunde: Hier leren de kinderen kaartlezen, over ons drinkwater, de culturen in Nederland en nog meer onderwerpen.
  Natuurlijk: Hier leren de kinderen alles over de planten, dieren en de mens.

 • Schrijven in de basisschool:
  De schrijfmethode waarin het aan elkaar schrijven wordt aangeleerd. In groep 5 wordt het schrijven verbeterd en kleiner geschreven.

 • De Vreedzame School:
  De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 • Engels: Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

 • Andere vakken: muziek, handvaardigheid, tekenen, trefwoord, woordenschat, drama, verkeer, wereldoriëntatie, gym.

Huiswerk:
In groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee voor de zaakvakken als er een toets is. Ook de woordenschat woorden moeten geleerd worden. Soms krijgt een leerling extra oefenstof mee naar huis, maar dit is niet voor iedereen.

Het directe instructiemodel:
In groep 3 t/m 8 werken we met het directe instructiemodel. De kinderen hebben een blokje waarmee ze aangeven of ze de lesstof hebben begrepen of dat ze extra instructie willen. Ze zetten het blokje op rood als ze zelfstandig kunnen werken en op groen als ze nog een vraag hebben. Met het stoplicht geven we in de klas aan hoe er moet worden gewerkt: rood: de kinderen werken zelfstandig en zijn helemaal stil, zij mogen geen hulp vragen. oranje: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit. groen: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit of aan de leerkracht. We gebruiken de time-timer in de klas om aan te geven hoeveel tijd de kinderen hebben voor een bepaalde taak.

We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra hulp/ extra uitdaging geven aan de kinderen die dit nodig hebben/ aankunnen. Met het directe instructiemodel kunnen we goed op drie niveaus lesgeven.            

Coöperatief leren: Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Het leuke van coöperatieve werkvormen is dat je het bij bijna elke les kunt gebruiken. We gebruiken deze werkvormen in groep 5 vooral bij taal, rekenen en de Vreedzame School.  We doen vaak de volgende coöperatieve werkvormen:

 • Tafelrondje per tweetal
 • Binnen/buiten kring
 • Tweetal coach
 • Tweegesprek op tijd
 • Zoek iemand die

Woordenschat:
Woordenschat vinden we ontzettend belangrijk op de Hildegardisschool. We leren de kinderen dagelijks nieuwe woorden aan.  Daarnaast herhalen we deze woorden met behulp van coöperatieve werkvormen. We merken dat de kinderen de woorden op deze manier goed onthouden en zelf gaan gebruiken in hun eigen taalgebruik. In de groepen 4 t-m 8 werken we met de methode Woordenschat Extra. Wilt u thuis ook het woordenschatniveau verbeteren van uw kind? Dat kunt u doen door elke dag voor te lezen. Praat daarnaast ook over de inhoud van de tekst en ga na of uw kind de tekst ook begrijpt. Ook kunt u thuis educatieve programma’s als Klokhuis, Jeugd journaal en Huisje Boompje Beestje kijken voor de woordenschat.

Zwemmen:
Groep 5 gaat om de week zwemmen. Iedereen kan zo oefenen en een diploma halen. Dit doen wij in het van Maanenbad. Wij worden gebracht en gehaald met een bus.

Speeldernis:
In groep 5 gaan wij 4x per jaar naar de speeldernis. Hier leren wij over de natuur. Tijdens de lessen in de speeldernis zijn wij de hele tijd buiten. Het is belangrijk dat je warme (oude) kleding en schoenen aan doet. Ook kunnen wij daar vies worden. Het is dus fijn als je schone kleren in je tas meeneemt.

Terug