Groep 7

Groep 7

Algemene informatie over groep 7

Rekenen
In groep 7 leren de kinderen rekenen met getallen tot een miljoen.
Dit gebeurt op verschillende niveaus.
1 minimum*
2 basis **
3 plus ( verrijking)

De kinderen leren:

 • procenten
 • staartdelingen  en vermenigvuldigingen
 • Kommagetallen/breuken
 • Tabellen en grafieken
 • Schaal berekenen
 • Oppervlakte- en inhoudsmaten
 • Tijdsduur berekenen

Verder oefenen wij elke week met redactiesommen( verhaaltjessommen).

Taal
In groep 7 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • werkwoordelijk gezegde
 • bezittelijk voornaamwoord
 • aanwijzend voornaamwoord
 • meewerkend voorwerp
 • lijdend voorwerp
 • leestekens
 • bepalingen van tijd en plaats
 • bijwoord(woordsoorten)
 • hoofd- en bijzin
 • voltooid deelwoord.

Spelling

In groep 7 besteden we aandacht aan de verschillende categorieën en aan werkwoordspelling (’t kofschip x)

Begrijpend lezen:
Om goed een tekst te leren begrijpen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip maakt wekelijks leesteksten die gebaseerd zijn op de actualiteiten. De kinderen leren hierbij de volgende strategieën:
– Samenvatten
– Vragen stellen
– Voorspellen
– Moeilijke woorden
– Verwijswoorden

Studievaardigheden:
Het oefenen van studievaardigheden zit verweven in de verschillende methodes voor de zaakvakken. In de nieuwe leesmethode van Estafette is er veel extra aandacht voor deze vaardigheden. 

Verkeer:
Voor de verkeerslessen gebruiken wij voor de theorie Jeugd Verkeerskrant en voor de praktijk fietsen wij 2x per jaar met de kinderen een bepaalde route.

Geschiedenis:
Voor geschiedenis hebben wij de methode 'Wijzer, geschiedenis'. De verwerking vindt plaats d.m.v. taken in een werkboek.

Aardrijkskunde:
In groep 7 behandelen wij  Europa. De methode die wij hiervoor gebruiken is 'Wijzer aardrijkskunde'. Deze methode heeft voor de verwerking een werkboek.

Biologie:
De biologiemethode in groep 7 is 'Wijzer natuur en techniek'. De kinderen krijgen stencils met vragen en een werkboek voor de verwerking.

De Vreedzame School:
Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen goede sociale vaardigheden bezitten en dat er een goed pedagogisch klimaat aanwezig is op school. De methode die wij hiervoor gebruiken is De Vreedzame School. De kinderen kunnen solliciteren voor mediator of om lid te worden van een commissie. De beslissingen worden democratisch genomen ( kinderen krijgen een stem).

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Bliksemstage:
In groep 7 gaan wij op bliksemstage om kennis te maken met verschillende beroepen.

Algemeen:
Wij gebruiken veel filmpjes om al onze lessen te ondersteunen.
In groep 7 krijgen de kinderen leer- en maakhuiswerk.
Aan het eind van groep 7 krijgen ze een pre-advies, zodat ze zich kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs .

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl