Schoolgeld

Schoolgeld

Schoolgeld: 

 

voor 1 kind                          : € 38,-

voor 2 kinderen                    : € 76,-

voor 3 of meer kinderen        : € 100,-

 

In het jaar 2019-2020 gaan we over op een nieuw betaalsysteem op school. Voor de facturatie maken wij gebruik van een nieuw systeem: WIS Collect.

Het is een automatisch systeem en u krijgt via de mail bericht voor het betalen van het schoolgeld. Vanaf nu kunt u alle betalingen aan de school met betrekking tot uw kind hier afhandelen en later weer terug vinden.

Ideal kunt u betalen. Mocht u een andere regeling willen treffen, dan wil ik u vragen zo vroeg mogelijk in het jaar contact op te nemen met de directeur.

 

 

Kamp groep 8                                  : De kosten zijn €  40,-.

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl