OR

OR

Ouderraad

De Hildegardisschool kent een actieve oudervereniging en voor elk leerjaar wordt een ouder gekozen als lid van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een of twee klassenouders per klas. Iedere ouderraadlid is betrokken bij de organisatie van activiteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken:

  • het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en team,
  • het mede organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,
  • het mede organiseren en begeleiden van excursies en uitstapjes.

De klassenouders vormen, samen met leerkrachten, verschillende werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en voorstellen doen aan het team. Zo kennen we o.a. de werkgroepen  kinderboekenweek, carnaval, pasen, hoofdluis, projectweek, Kerstmis, Sinterklaas, koningsdag, pleinfeest.

Ouders betalen een vrijwillige bijdrage om alle genoemde activiteiten te bekostigen. Deze bijdrage komt ten goede aan de kinderen (feesten, uitstapjes en dergelijke) en attenties. In de planning van haar activiteiten gaat de ouderraad ervan uit, dat alle ouders hun bijdrage betalen, omdat ook alle kinderen ervan profiteren. 

Het geeft een goed gevoel om bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn. De Hildegardisschool heeft een leuke open sfeer en dat merken wij mede door de grote aantallen ouders die bereid zijn om mee te helpen bij activiteiten. Wij zijn hier erg blij mee, de ouderraad kan het tenslotte niet alleen. 

Wilt u meer weten over het werk van de ouderraad, heeft u leuke ideeën of reacties, dan kunt u natuurlijk de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken. 

De hulp van ouders is hard nodig; zonder die hulp zouden bepaalde activiteiten vervallen en dat zou jammer zijn. Lijkt het u leuk om met bepaalde activiteiten te helpen op school, dan is daar altijd een mogelijkheid toe. U kunt dan gevraagd worden door de leerkracht of een ouder van de ouderraad. 

Speciaal aan de ouders van de kleuters vragen we ook om mee te doen. Schroom niet om u aan te melden, de werkgroepen zullen u met open armen ontvangen. 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl