Ouderkamer en activteiten

Onze school heeft de beschikking over een ouderkamer. Dit is een klaslokaal dat als een gezellige huiskamer is ingericht voor ouders van de school die elkaar op school willen ontmoeten.

 De ouderkamer heeft verschillende functies.

- Ontmoetingsruimte: Elke maandag, dinsdag en vrijdagochtend kunt u zonder afspraak de ouderkamer binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Jane, onze medewerker ouderbetrokkenheid, is aanwezig om u te ontvangen.

- Themabijeenkomsten: Voor ouders van de school en peuterspeelzaal vindt er op de dinsdagochtend een themabijeenkomst plaats, die te maken heeft met de opvoeding van uw kind of uw persoonlijke ontwikkeling. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de school. Er zijn dan gastsprekers aanwezig. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur. Het programma kunt u vinden op de schoolpraat APP- onder ouders – ouderkamer en activiteiten.

- Activiteiten vanuit de ouderkamer: rekenspellen lenen op de dinsdag en vrijdag, fietsen leren op de maandag, op pad naar activiteiten in de buurt, wegwijs maken in de wijk.

- De ouderraadvergaderingen vinden in de ouderkamer plaats. Deze zijn één keer in de maand op donderdagochtend. Dit is een vergadering voor de klassenmoeders en Ouderraadleden.

- Maandelijks is er een bijeenkomst van Onwijze Moeders Noord in het Klooster. Hierbij komen vooral maatschappelijke vraagstukken aan bod. De onderwerpen zijn terug te vinden op de APP. Maandelijks wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 We hopen dat de ouderkamer een plek is waar u zich welkom voelt en waar contacten kunnen worden gelegd met andere ouders en waarbij we de betrokkenheid van de ouders willen vergroten met de school en de wijk.

U bent van harte welkom!

 In verband met Corona/Covid-19 zijn wij nog meer verantwoordelijk voor elkaar:

Handen wassen

Geen handen schudden

Hoesten en niezen in de elleboog

Bij koorts blijf thuis

 

Ouderraad vergaderingen: 

 

Bijeenkomsten Onwijze Moeders Noord:

 

Activiteiten in de ouderkamer:

 

 

Juni:

3 opvoedvaardigheden

7 bijeenkomst Ongelijkheid afsluiting

10 opvoedvaardigheden

13 fietsen met moeders

14 Breinwerk

17 gesloten ivm studiedag

20 fietsen met moeders

21 Koffieochtend

24 opvaardigheden afsluiting

27 fietsen met moeders afsluiting

28 voorlichting borstkanker

 

Juli:

01 afsluiting ouderkamer

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug