Ouderkamer en activteiten

Onze school heeft de beschikking over een ouderkamer. Dit is een klaslokaal dat als een gezellige huiskamer is ingericht voor ouders van de school die elkaar op school willen ontmoeten.

 De ouderkamer heeft verschillende functies.

- Ontmoetingsruimte: Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend kunt u zonder afspraak de ouderkamer binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Jane, onze medewerker ouderbetrokkenheid, is aanwezig om u te ontvangen.

- Themabijeenkomsten: Voor ouders van de school en peuterspeelzaal vindt er op de woensdagochtend een themabijeenkomst plaats, die te maken heeft met de opvoeding van uw kind of uw persoonlijke ontwikkeling. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de school. Er zijn dan gastsprekers aanwezig. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur. Het programma kunt u vinden op de schoolpraat APP- onder ouders – ouderkamer en activiteiten.

- Activiteiten vanuit de ouderkamer: rekenspellen lenen op de woensdag, fietsen leren op de maandag, op pad naar activiteiten in de buurt, wegwijs maken in de wijk.

- De ouderraadvergaderingen vinden in de ouderkamer plaats. Deze zijn één keer in de maand op donderdagochtend. Dit is een vergadering voor de klassenmoeders en Ouderraadleden.

- Maandelijks is er een bijeenkomst van Onwijze Moeders Noord in het Klooster. Hierbij komen vooral maatschappelijke vraagstukken aan bod. De onderwerpen zijn terug te vinden op de APP. Maandelijks wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

-Nederlandse les op de dinsdagochtend van 9 tot 11 uur: hier ligt de nadruk op het converseren in het Nederlands. Praten over allerlei actuele gebeurtenissen.

 We hopen dat de ouderkamer een plek is waar u zich welkom voelt en waar contacten kunnen worden gelegd met andere ouders en waarbij we de betrokkenheid van de ouders willen vergroten met de school en de wijk.

U bent van harte welkom!

Ouderraad vergaderingen: 

 12-09; 10-10; 07-11; 16-01; 06-02; 05-03; 16-04; 14-05; 11-06; 02-07

Bijeenkomsten Onwijze Moeders Noord:

17-10; 21-11; 12-12; 23-01; 20-02; 19-03; 23-04; 28-05; 18-06

Activiteiten in de ouderkamer:

 

 December:

03 Nederlandse les

04 Stichting Anders

05 Sinterklaas op school

10 Nederlandse les

11 informatie over cursus Heldin

17 Nederlandse les

18 informatiebijeenkomst Wijkteam

19 Kerstdiner

23 Kerstvakantie

 

Januari:

06 Weer naar school

07 Nederlandse les

08 informatie bijeenkomst Tandzorg

13 -17 week van positiviteit

14 Nederlandse les

15 bijeenkomst over Samen Leren

16 Ouderraad vergadering

21 Nederlandse les

22 cursus Heldin

23 Onwijze Moeders Noord in Het Klooster

28 Nederlandse les

29 Cursus Heldin

Februari:

04 Nederlandse Les

05 cursus Heldin

06 ouderraad vergadering

11 Nederlandse les

12 cursus Heldin

18 Nederlandse les

19 cursus Heldin

20 Onwijze Moeders Noord in het Klooster

24 t/m 28 Voorjaarsvakantie

 

Maart:

03 Nederlandse les

04 afsluiting Heldin cursus

05 Ouderraad vergadering

09-13 Ouderweek

10 Nederlandse les

11 Bijeenkomst over discriminatie

17 Nederlandse les

19 Onwijze Moeders Noord in het Klooster

24 Nederlandse les

30 Week van Creativiteit

31 Nederlandse les

 

 

April:

01 Gezond vasten

07 Nederlandse Les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl