Ouderkamer en activteiten

Onze school heeft de beschikking over een ouderkamer. Dit is een klaslokaal dat als een gezellige huiskamer is ingericht voor ouders van de school die elkaar op school willen ontmoeten.

 De ouderkamer heeft verschillende functies.

- Ontmoetingsruimte: Elke dinsdag en vrijdagochtend kunt u zonder afspraak de ouderkamer binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Jane, onze medewerker ouderbetrokkenheid, is aanwezig om u te ontvangen.

- Themabijeenkomsten: Voor ouders van de school en peuterspeelzaal vindt er op de dinsdagochtend en de vrijdagochtend een themabijeenkomst plaats, die te maken heeft met de opvoeding van uw kind of uw persoonlijke ontwikkeling. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de school. Er zijn dan gastsprekers aanwezig. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur. Het programma kunt u vinden op de schoolpraat APP- onder ouders – ouderkamer en activiteiten.

- Activiteiten vanuit de ouderkamer:  fietsen leren op de maandag, op pad naar activiteiten in de buurt, wegwijs maken in de wijk.

- De ouderraadvergaderingen vinden in de ouderkamer plaats. Deze zijn één keer in de maand op donderdagochtend. Dit is een vergadering voor de klassenmoeders en Ouderraadleden.

- Maandelijks is er een bijeenkomst van Onwijze Moeders Noord in het Klooster. Hierbij komen vooral maatschappelijke vraagstukken aan bod. De onderwerpen zijn terug te vinden op de APP. Maandelijks wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 We hopen dat de ouderkamer een plek is waar u zich welkom voelt en waar contacten kunnen worden gelegd met andere ouders en waarbij we de betrokkenheid van de ouders willen vergroten met de school en de wijk.

U bent van harte welkom!

 In verband met Corona/Covid-19 zijn wij nog meer verantwoordelijk voor elkaar:

Handen wassen

Geen handen schudden

Hoesten en niezen in de elleboog

Bij koorts blijf thuis

 

Ouderraad vergaderingen: 

 

Bijeenkomsten Onwijze Moeders Noord:

 

Activiteiten in de ouderkamer:

 

November:

18 bijeenkomst Kansrijk - Kansarm

22 Bijeenkomst Samen Leren

25 inpakken

29 Gebiedswerker Francis

 

December:

6 bijeenkomst energiebank

13 bijeenkomst energiebank

16 koffie-uurtje directie verbraakstraat

20 bijeenkomst energiebank

 

Januari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl