Belangrijk! Open gaan van de school na de meivakantie

Belangrijk! Open gaan van de school na de meivakantie

Donderdag 23 april 2020

Lieve ouders en kinderen,

Allereerst willen we beginnen met te vertellen hoe trots wij zijn op alle ouders, alle kinderen en het team. De afgelopen weken is er hard gewerkt, veel samengewerkt en geprobeerd zo goed als dat we konden het onderwijs en de verbinding staande te houden. Superfijn hoe dit is gegaan!

Na de meivakantie mogen we weer open. Nu hebben we besloten in de vergadering dat we 11 mei nog nodig hebben om alles zo goed mogelijk klaar te maken voor de komende periode. Vooral omdat 7 mei de hygiënepakketten voor de leerkrachten en school binnenkrijgen.

 

Vanaf 12 mei gaat de school weer open. Maandag 11 mei zijn de kinderen nog vrij.  

 

De kinderen komen in twee groepen naar school. De helft van de klas heeft les in de ochtend, de andere helft van de klas heeft les in de middag. We zullen rekening houden met broertjes/zusjes. De gezinnen hebben dezelfde tijden.

Op maandag en dinsdag gaan kinderen een dagdeel naar school. Woensdag is een thuiswerkdag met een opdracht vanuit school. Op donderdag en vrijdag wisselt het dagdeel voor de kinderen. Dus bijvoorbeeld:

Maandagochtend, dinsdag ochtend – woensdag thuis – donderdagmiddag, vrijdag middag.

 

Onder het kopje van de groep “Groepsinfo en Huiswerk” kunt u de indeling vinden. Dit wordt binnenkort geplaatst.

De tijden zijn:

Ochtendgroepen: 8.20 uur - 11.30 uur

Middaggroepen: 12.20 uur – 15.30 uur

Er zal in kleine groepen een pauze zijn. Kinderen kunnen water drinken uit hun bidon en een stuk fruit meenemen.

 

We zullen de kinderen ontvangen vanuit verschillende ingangen.

 • Groep 1/2 brengen via de kleuteringang. Ophalen groep 1/2a via uitgang Hammerstraat kleuteruitgang en groep 1/2b en 1/2c ophalen op gebruikelijke plaats.
 • Groepen 3 de ingang aan de Ruivenstraat bij het fietspad.
 • Groepen 4/5 hoofdingang Verbraakstraat
 • Groepen 6 de ingang bij het Kinderdagverblijf op het plein.
 • Groep 7 de hoofdingang
 • Groepen 8 de ingang op het plein bij de Louwerslootstraat.

We zullen op de deuren de klassen opplakken die ingang hebben bij die ingang. Bij elke ingang staat een personeelslid om de kinderen naar binnen te laten. De kinderen worden bij de klas opgevangen door de leerkracht.

 

Er zal aan de kinderen bij aankomst gevraagd worden hun handen te wassen en plaats te nemen aan een aangewezen tafel. We zullen de komende tijd ook goed aandacht besteden aan het welzijn en welbevinden van de kinderen. Het is allemaal niet niks, deze tijd. Met de kinderen samen worden er hygiëne regels en omgangregels gemaakt in de klas. Op deze manier weten de kinderen goed wat zij kunnen verwachten.

 

Ook voor de ouders hebben we wat regels opgesteld:

 • U brengt uw kind naar school. U blijft op veilige afstand van 1,5 meter van de ander. Ook bij het opwachten van de kinderen.
 • U zorgt dat de kinderen thuis naar het toilet zijn gegaan.
 • U gaat direct naar huis als u de kinderen heeft opgehaald. Dit zorgt ervoor dat het buiten weer leeg is voordat de volgende groep kinderen weer naar school komen.
 • Bij ziekte van kinderen en verkoudheid meldt u uw kind op school af.
 • Bij ziekte EN koorts van een gezinslid, blijft het gehele gezin thuis. U meldt de kinderen ziek op school.
 • Mocht u uw kinderen niet willen brengen, komt er geen melding bij leerplicht. Kinderen thuishouden is uw keuze.

Kinderen, die niet op school komen, worden gebeld door de leerkracht en er wordt een plan van aanpak op maat afgesproken. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de school. We zullen niet het thuiswerken, zoals de afgelopen weken, voortzetten. Dat is niet haalbaar.

 

Er wordt een groot hygiëne pakket geleverd door de RVKO. We zullen tussen de middag en na schooltijd schoonmaken en desinfecteren.

 

Het verslag vanuit de vergaderingen MR en team zal ik delen in een mail. Dan heeft u dit als naslagwerk.

 

Lieve ouders en kinderen, als we samen met elkaar deze aanpak zo goed als we kunnen uitvoeren, kunnen we met elkaar een goede opstart maken.

 

Samen kunnen wij dit!

 

Vriendelijke groet,

Carole Struijk

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl