SMW aanpak tot 8 juni

SMW aanpak tot 8 juni

Donderdag 21 mei 2020

Rotterdam, 21mei2020

Beste ouders, 

 

Hierbij een bericht omtrent de werkwijze van het (Voor)Schoolmaatschappelijk Werk van het CVD in het kader van de coronamaatregelen, d.d. 19 mei 2020.

 

Nu de 50 procent aanwezigheid regeling op scholen tot8 juni 2020 van kracht blijft, staat het (Voor)Schoolmaatschappelijk voor een uitdaging. Middels deze brief vragen wij om uw begrip en medewerking.

 

Zoals u weet zijn de (voor)schoolmaatschappelijk werkers aan verschillende locaties verbonden en op vaste momenten aanwezig. Als de (voor)schoolmaatschappelijk werkers blijven werken conform deze afspraken heeft de 50 procent aanwezigheid regeling op scholen tot gevolg dat zij maar 50 procent van de kinderen face to face kunnen spreken. Wij vinden deze situatie niet wenselijk.

 

Om die reden zullen de (voor)schoolmaatschappelijk werkers de werkzaamheden tot 8 juni op maat, in overleg met u, vormgeven. 

 

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

De contacten met intern begeleiders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, managers en directeuren vinden face to face plaats, waar en wanneer mogelijk (conform aan de richtlijnen van het RIVM). Het alternatief is contact per mail, telefoon of via beeldbellen.
Aanmeldingen bij het schoolmaatschappelijk werk worden gedaan via het ingevulde aanmeldformulier dat de kinderopvang/peuteropvang of scholen aan de betrokken (voor)schoolmaatschappelijk werker mailt. De (voor)schoolmaatschappelijk werker zal hierna telefonisch of per mail contact opnemen met ouder(s) en een verder plan van aanpak maken.
De (hulpverlenings)contacten met kinderen vinden plaats op de betreffende school. Uiteraard in overleg met ouder(s) en waar en wanneer mogelijk(conform aan de richtlijnen van het RIVM). Het alternatief is contact per telefoon, mail of beeldbellen, of in de buitenlucht met schriftelijke toestemming van ouder(s). 
De (hulpverlenings)contacten met ouders vinden bij voorkeur plaats op ons kantoor, waar en wanneer mogelijk. Het alternatief is contact per telefoon, mail of beeldbellen, of in de buitenlucht

 

Met inhoudelijke vragen over dit schrijven kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Coos Gunneweg

Teamleider Schoolmaatschappelijk Werk 

T: 06-18510770

Ecgunneweg@cvd.nl

 

A: Eudokiaplein 32, 3037 BT Rotterdam

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

 

 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl