Uitleg late berichtgeving

Uitleg late berichtgeving

Donderdag 2 juli 2020

Lieve ouders,

Ik merk dat de late berichtgeving op de schoolapp voor veel onrust zorgt bij de ouders. 

De situatie rondom deze virus is voor iedereen nieuw en onbekend. Ook voor ons. We hebben het met de beste bedoelingen aangepakt. We hebben het advies van de GGD, in samenspraak met het bestuur, opgevolgd. Zij zijn hierin de deskundigen en het adviesorgaan voor ons.

De kinderen met het virus zijn niet ziek bij ons op school geweest. Dit geldt ook voor meester Bert. Vanuit de GGD is ingeschat dat het besmettingsgevaar heel erg klein is en heeft ons geadviseerd om alleen de klassen te informeren. Kinderen hoefden niet thuis te blijven en moesten voor 14 dagen in de gaten worden gehouden op klachten van verkoudheid en/of koorts.

Het spijt me als ik uw vertrouwen heb geschaad. Er is geen enkel moment geweest dat ik zaken voor u wilde achterhouden.  Ik heb, met de kennis en expertise van deskundigen, zo gehandeld.

Achteraf gezien had het beter geweest om alle berichten meteen met u te delen. De onrust en ongerustheid door de verhalen in de buurt zorgden voor veel vragen bij u. Ik beloof u voortaan meteen duidelijkheid te geven.

Ik begrijp u heel goed. Ik hoop dat u mijn situatie ook begrijpt. Deze situatie is nieuw en onbekend voor ons allen. Laten we samen zorgen dat we deze moeilijke periode aan kunnen. 

Vriendelijke groet,

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl