schoolgeld 2019-2020

schoolgeld 2019-2020

Dinsdag 7 juli 2020

Beste ouders,

Gisteren is er een bericht uitgegaan met een berekening van het schoolgeld. Ik wil nogmaals benadrukken dat het schoolgeld op een aparte rekening staat, gereserveerd voor extra activiteiten naast het gewone curriculum.

Onderstaand is een berekening gemaakt van het schoolgeld van alle kinderen. 

Er is in totaal € 2390,52 uitgegeven. Als we dit delen door het aantal kinderen op school, dan komen we uit op een bedrag van € 8,85 per leerling. 

De ouders, die tot op heden nog niet betaald hebben, ontvangen vandaag via WisCollect een rekening van € 8,85 in hun mailbox. Ik wil u verzoeken dit deze week te betalen via de link.

Het jaar 2020-2021 ontvangen deze ouders een normale rekening van € 38,00 euro per kind. De ouders, die dit jaar het schoolgeld al hebben betaald, krijgen volgend jaar een factuur via Wiscollect van € 8,85. Op deze manier hebben we alles weer rechtgetrokken.

Ik zou nog wel graag willen benadrukken dat het een vrijwillige bijdrage is, maar dat veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden zonder uw steun. Met veel activiteiten maken we gebruik van subsidies vanuit de gemeente. Zo worden gedeeltes van de activiteiten gesubsidieerd door ROB gelden, OpzoomerMEE en wijkinitiatieven. We willen graag de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Groet 

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl