Afwezigheid leerkrachten, kennismakingsgesprekken en Corona update

Afwezigheid leerkrachten, kennismakingsgesprekken en Corona update

Vrijdag 25 september 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het Coronavirus blijft ons bezig houden, of we dat nu willen of niet. Wij proberen zo goed mogelijk vorm te geven aan de uitwerking van alle maatregelen zodat de kinderen er zo weinig mogelijk last van hebben.

In dit bericht willen we u informeren over

- de maatregelen die we treffen bij uitval van leerkrachten

- de startgesprekken.

Uitval van leerkrachten 
We hebben afgelopen twee weken al ervaren dat er meerdere leerkrachten tegelijkertijd afwezig kunnen zijn als ze getest moeten worden. Dit stelt ons voor een grote opgave, die we niet altijd tot tevredenheid kunnen oplossen. We hebben voldoende redenen om aan te nemen dat we de hoeveelheid uitval bij leerkrachten niet op normale wijze kunnen opvangen. Verdelen van klassen is niet de juiste oplossing, omdat er dan teveel kinderen te dicht op elkaar (en op de leerkracht) zitten. We hebben slechts een beperkt aantal vervangers.

Afspraken bij afwezigheid leerkracht

Indien er een enkele afwezige leerkracht is, zullen we binnen onze mogelijkheden zoeken om de vervanging op te lossen. We zullen er echter niet aan ontkomen dat er ook klassen thuis moeten blijven. We hebben hier de volgende afspraken over gemaakt: 

  • We zullen we op basis van volgorde en voorgeschiedenis keuzes maken over welke groep thuis moet blijven.
  • We streven ernaar om ouders en leerlingen de dag ervoor op de hoogte te brengen van deze maatregel. Indien een leerkracht echter ziek of met klachten in de ochtend opstaat, kunt u uiterlijk om 07:30 uur het bericht krijgen dat u kind thuis moet blijven.
  • Een melding ná 07.30 uur lossen we intern op, de kinderen komen dan naar school.
  • Ouders met een vitaal beroep geven bij de groepsleerkracht aan wanneer zij geen opvangmogelijkheid hebben. Deze kinderen zullen in een andere groep worden opgevangen.
  • We streven er naar dat als een groep langer dan één dag thuis is, er materiaal opgehaald kan worden en dat er in de Schoolpraatapp gecommuniceerd wordt, wat er thuis gedaan moet worden.

 

Kinderen afwezig door ziekte of door thuisquarantaine 

Als kinderen ziek zijn, meldt u dat telefonisch.

Als er sprake is van Coronagerelateerde klachten en/ of Coronagevallen in de naaste omgeving, verwachten we dat u ons daar van op de hoogte brengt.

Kinderen in de groepen 3-8 welke langdurig door ziekte of quarantaine thuis moeten blijven, krijgen in overleg met de leerkracht thuiswerkopdrachten om zodoende bij te blijven.

Aanvullende zaken 

Indien ouders positief getest zijn op corona blijven de kinderen uit dit huishouden 10 dagen na het laatste contact in quarantaine. De leerkracht houdt contact met deze ouders.

De school correspondeert niet met ouders over personen welke positief getest zijn. 

Informatie over positieve testen

Indien er meerdere ouders dan wel kinderen in één klas getest zijn op Corona en positief zijn bevonden, zal de school contact opnemen met de GGD en het bestuur van de RVKO over de te nemen stappen. De leerkracht zal daarna de ouders uit de desbetreffende klas informeren. 

In het geval van meerdere besmettingen in een klas en/of meerdere besmettingen in school informeren wij ouders. En wij hanteren de geldende richtlijnen voor melding bij de GGD bij meerdere besmettingsgevallen op school.

Mocht u behoefte hebben aan toelichting op het bovenstaande dan kunt u de site van het RIVM, uw huisarts of het CJG raadplegen. Bij toepassing van de geldende maatregelen gebruiken we ons gezonde verstand en overleggen bij twijfel met ons bestuur en/of eventueel de GGD.

Ouders in de school: kennismakingsgesprekken

Net als u zien we dat het fijn is om op school een gesprek te kunnen hebben over het kind.

Met het team hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • Van 5 t/m 16 oktober mag per kind één ouder samen met het kind naar school komen voor een kennismakingsgesprek.
  • Vandaag krijgt u een briefje mee waarop u kunt aangeven óf u op school wilt komen en wanneer óf dat u de voorkeur geeft aan een telefonisch gesprek.

Voor het kennismakingsgesprek geldt uiteraard dat u niet komt als u klachten heeft. De afspraak vindt dan telefonisch plaats. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht thuis zit en het gesprek telefonisch plaatsvindt.

Het omgaan met de genoemde maatregelen vraagt zorg en aandacht van ons en van u als ouder of verzorger, wij rekenen op uw medewerking. Wij zijn steeds bereid uw vragen te beantwoorden en staan open voor uw suggesties. We proberen voor en na schooltijd op het plein te staan en zijn anders telefonisch bereikbaar of via de mail.

We doen samen ons uiterste best om zaken op een goede manier op te lossen!

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groet,

juf Carole en juf Kathelijne


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl