Alle afspraken voor na de Kerstvakantie & ophalen schoolspullen/ Chromebooks

Donderdag 17 december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij de laatste update voor de periode na de Kerstvakantie.

Alle informatie voor de groep van uw kind(eren) zal worden gecommuniceerd via de Schoolpraatapp. Wij zien dat nog niet alle ouders deze app geïnstalleerd hebben. Wellicht kunt u andere ouders hier nog op wijzen!

Vanaf maandag 4 januari is het mogelijk gebruik te maken van de noodopvang als beide ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep (of bij een alleenstaande ouder met een vitaal beroep). Deze eis is zo streng omdat het eraan bij draagt dat ook ouders zoveel mogelijk thuis blijven en om de leerkrachten hun tijd te kunnen laten besteden aan het online onderwijs.

Als u gebruik wilt maken van de noodopvang horen we dit graag op hildegardis.dir@rvko.nl Bij de mail stuurt u dan ook de verklaringen van de werkgever(s). De noodopvang vindt plaats op de hoofdlocatie aan de Verbraakstraat.

Programma thuiswerken:

Groep 1-2: Iedere dag een filmpje op de app, de kinderen krijgen een werkboekje mee en zij gaan werken met Gynzy.

Groep 3-4: Alle informatie staat op de app, werkboekjes voor thuis.

Groep 5 t/m 8: De kinderen van deze groepen krijgen online les. Deze kinderen hebben een device nodig. De online lessen starten op dinsdag 5 januari 2021.

Op maandag 4 januari kunnen alle schoolspullen volgens onderstaand rooster opgehaald worden. Ouders die via de mail hebben aangegeven dat ze een Chromebook willen lenen, kunnen dan ook naar school komen (per gezin één ouder). Voor het lenen van een Chromebook vragen we u om een contract te tekenen voor dat het Chromebook mee naar huis mag.  Als u kind geen Chromebook hoeft te lenen, willen we u vragen om de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. Ouders en kinderen worden niet in de school toegelaten, het uitdelen van de spullen vindt buiten plaats.

Rooster ophalen schriften/ boeken/ Chromebooks

Verbraakstraat

9.00-9.30u  Groep 3 Afdak kleuterplein

9.30-10.00u Groep 4a Hoofdingang

                   Groep 4b Afdak kleuteringang

10.00-10.30u Groep 8 Hoofdingang

10.30-11.00u Groep 1/2 A Afdak kleuterplein

11.00-11.30u Groep 1/2 B Afdak kleuterplein

11.30-12.00u Groep 1/2 C Afdak Kleuterplein

Louwerslootstraat

9.00-9.30u  Groep 5 Afdak speelplaats

9.30-10.00u Groep 7a Afdak speelplaats

10.00-10.30u Groep 7B Afdak speelplaats

10.30-11.00u Groep 6 Afdak speelplaats

11.00-11.30u Groep 5/6 Afdak speelplaats


Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben over het onderwijs na de vakantie. 

Voor nu, nogmaals een goede vakantie, fijne feestdagen en tot in 2021!

Met vriendelijke groet,

Juf Carole en Juf Kathelijne


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl