Verlenging sluiting scholen

Verlenging sluiting scholen

Woensdag 13 januari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),
 
Gisteren heeft u in de persconferentie kunnen horen dat de huidige lockdown voor de basisscholen in ieder geval tot 25 januari duurt en mogelijk tot 9 februari.

In de afgelopen tijd hebben wij veel vragen ontvangen om kinderen op te vangen in de noodopvang. Het blijkt thuis soms bijna onmogelijk om het begeleiden van het onderwijs op afstand, het thuiswerken en het huishouden goed te combineren. Dit is één van de nare gevolgen van de lockdown-situatie waarin we in Nederland op dit moment leven.  


Het standpunt ten aanzien van de noodopvang is echter ongewijzigd. Er kan alleen een beroep gedaan worden op de noodopvang wanneer beide ouders werkzaam zijn in de voor deze crisis geldende vitale sector. In het geval van een één-ouder gezin geldt dit voor de betreffende ouder. Graag ontvangen wij dan een verklaring van de werkgever(s).


Het Regieteam Corona van de gemeente Rotterdam in samenwerking met alle grote schoolbesturen van het basisonderwijs in Rotterdam wijkt daarmee af van dat wat de Rijksoverheid vermeldt. In tijden van crisis als deze is het echter mogelijk dat op gemeentelijk niveau anders besloten wordt. 


Het standpunt is ingegeven door de zorg over de combinatie van noodopvang en het geven van onderwijs op afstand. Het is voor de leerkrachten onmogelijk om zowel op school in een klas als online goed les te geven. Daarbij komt dat iedereen in afwachting is van de nieuwe cijfers en mogelijk veranderende besmettingsrisico's. 
 
Het spijt me u niet beter te kunnen berichten. 

Laten we met elkaar hopen dat de scholen weer snel en verantwoord open kunnen.

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl