Opening scholen: brief van het bestuur van de RVKO

Opening scholen: brief van het bestuur van de RVKO

Vrijdag 5 februari 2021

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen van de RVKO

Rotterdam, 5 februari 2021

Betreft: Opening van de scholen op 8 februari

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat we twee keer in zo’n korte tijd een brief aan u schrijven. Maar we bevinden ons momenteel dan ook in een hele bijzondere situatie.

We zijn verheugd dat we op 8 februari alle kinderen weer mogen verwelkomen op onze scholen. Veel kinderen kijken er naar uit dat ze straks weer gewoon met hun vriendjes en vriendinnetjes naar school kunnen en ook van veel ouders ontvangen we positieve signalen.

Naast blijdschap leeft er ongerustheid over de veiligheid,  ook ingegeven door de nieuwe Britse variant van het virus. Ook de berichten hierover hebben wij van meerdere ouders ontvangen en we nemen hun zorgen mee in onze overwegingen en voorbereidingen op een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving voor de kinderen en onze medewerkers. Daarin nemen we als bestuur en scholen onze verantwoordelijkheid en doen we het maximaal mogelijke.  

Er zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht t.o.v. de vorige openstelling van de scholen.

Bij een besmetting in de groep gaat de hele groep, inclusief de bij de groep betrokken leerkrachten, 10 dagen in quarantaine. Op deze manier wordt het risico op besmetting van de leerlingen en leerkrachten in én buiten deze groep direct uitgedoofd. Indien u dit wenst kan uw kind volgens de richtlijn van de GGD na 5 dagen quarantaine getest worden en bij een negatieve testuitslag weer direct naar school. De ouder/verzorger bepaalt of en wanneer het kind getest wordt, een beslissing die wij ten allen tijde zullen respecteren.

Overigens geldt deze quarantaineregel alleen voor de leerlingen en collega’s van de groep en niet voor hun gezinsleden.

Om de opening voor de leerlingen goed en zorgvuldig voor te bereiden met alle teamleden, hebben we onze schoolleiders geadviseerd om vandaag een lesvrije dag in te roosteren. We hopen op uw begrip hiervoor.

Op welke manier de school open gaat bepaalt de schoolleiding. Wij kiezen heel bewust voor maatwerk, zodat het programma en de maatregelen zo goed mogelijk op de situatie van de leerlingen en de school kunnen worden aangepast. Hierbij staat de veiligheid van alle aanwezigen in en om de school voorop. Voor een overzicht van de belangrijkste algemene maatregelen verwijzen wij u graag naar de poster van OCW.

Het kan natuurlijk onverhoopt voorkomen dat op sommige momenten het fysiek lesgeven aan alle kinderen niet mogelijk zal blijken. Bijvoorbeeld omdat te veel leerkrachten vanwege Covid-klachten thuis moeten blijven. Op dat moment zullen we opnieuw overschakelen naar afstandsonderwijs. Uiteraard zal de school u hierover zo tijdig mogelijk informeren, maar we vragen u rekening te houden met het feit dat deze situatie zich soms -ook voor de leerkrachten en schoolleiding- onverwachts zal kunnen voordoen.

Voor het creëren en behouden van een veilige leer- en werkomgeving voor alle kinderen en volwassenen in en om de school hebben we elkaar hard nodig. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Het is belangrijk dat we allemaal de regels respecteren. We verwachten van u dat u de school steeds goed informeert over Covid-gerelateerde klachten of besmettingen in en om de thuissituatie.

Tot slot: We zijn trots en dankbaar voor al het werk dat door kinderen, ouders en collega’s is verzet in de afgelopen periode en we hebben er het volste vertrouwen in dat we de start op maandag  op een goede manier met elkaar zullen maken.

We wensen alle kinderen en collega’s op onze scholen een bijzonder fijne periode met elkaar toe!

Met vriendelijke groet,

Ton Groot Zwaaftink en Lia Zwaan-van Schijndel

College van Bestuur RVKO


Terug