Maatregelen vanaf 8 februari bij opening van de school

Maatregelen vanaf 8 februari bij opening van de school

Vrijdag 5 februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van de Hildegardisschool!

 

Op basis van de richtlijnen van het ministerie en de aanwijzingen van ons bestuur, zullen op de Hildegardisschool vanaf 8 februari de volgende afspraken gelden. We willen u vragen deze afspraken goed door te lezen en te bespreken met uw kinderen!
 
Start- en eindtijden

Deze blijven gelijk aangezien we gebruik kunnen maken van alle aparte ingangen, zoals we ook al deden voor de lockdown.

 
Ouders
Helaas mogen ouders het schoolgebouw niet betreden. 
Per leerling van peuters t/m 6 kan er slechts één ouder komen wegbrengen en ophalen. Leerlingen van groep 7 en 8 komen zelfstandig naar school. Na het afzetten van het kind verlaat u zo snel mogelijk de ruimte rondom de school.

  
Mondkapjes
Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen op de gangen een mondkapje.
Alle leerkrachten maken zelf de keuze om wel/niet een mondkapje te dragen.
 
Spreiding tijdens pauzes
Alle groepen spelen apart buiten. Dit geldt zowel voor de kleine pauze als de middagpauze.
 
Spreiding in de groepen
De leerkrachten zullen erop toe zien dat er zo min mogelijk contact zal zijn tussen leerlingen uit verschillende groepen. Onderling contact tussen klasgenoten is echter niet te voorkomen. Het werken in slechts tweetallen en in buddygroepjes is eveneens niet haalbaar. Wij willen hierover een reëel beeld laten bestaan.  
 
Chromebooks

Aangezien we mogelijk veel moeten schakelen tussen onderwijs op school en online, hoeven de chromebooks maandag niet ingeleverd te worden. De kinderen nemen ’s ochtends wél hun chromebooks (opgeladen) mee naar school. Ze werken erop en nemen het chromebook ’s middags weer mee naar huis. Zo kunnen ze evt. thuis ook nog oefenen. We willen u vragen om uw kind te leren voorzichtig met dit chromebook om te gaan. Het chromebook moet áltijd in een stevige tas mee naar school!

Rapport
Het rapport zal na de vakantie worden meegegeven. 


Leerplicht
De wet op de leerplicht is weer van toepassing. Wij verwachten alle leerlingen vanaf maandag weer op school. Voor specifieke situaties die overleg vragen, vragen we u contact op te nemen met ons via hildegardis.dir@rvko.nl of telefonisch op 010-4656840.

Carnaval
Helaas laten de maatregelen het dit jaar niet toe het carnavalsfeest te vieren. Wel zullen we vrijdagmiddag 12 februari in alle groepen een gezellig programma hebben. De kinderen mogen verkleed komen.

Schoonmaken en frisse lucht

Alle toiletten, tafeltjes en deurklinken worden extra schoongemaakt. In de lokalen hangen nu CO2-meters om de luchtkwaliteit te meten. De ramen moeten openblijven. Aankomende week wordt het heel koud. Geef u kind een extra trui/ vest/ dekentje mee!

Gymles

De gymlessen vinden afhankelijk van het weer (bij voorkeur) buiten en binnen plaats. Op de dag dat uw kind gymles heeft, heeft u kind twee outfits nodig. Eén outfit voor buiten gymmen en één outfit voor binnen gymmen.

Zwemmen

De zwemlessen gaan ieder geval tot aan 2 maart niet door omdat de zwembaden gesloten blijven.

Noodopvang

Aangezien we geen groepen mogen mengen, kunnen we vanaf maandag geen noodopvang meer verzorgen. Als een groep door omstandigheden online onderwijs krijgt, dient u zelf voor opvang te zorgen.

Verkouden?

Wij volgen de richtlijn dat kinderen die verkouden zijn, níet naar school komen tenzij er een negatieve testuitslag is.

MR

De MR komt op 17 februari bij elkaar. U kunt uw eventuele vragen ook daar neer leggen.


Tot slot
We realiseren ons dat het afgelopen jaar voor de kinderen een verwarrend jaar is geweest. Ook zonder het te benoemen, voelen kinderen onzekerheden en angsten van volwassenen aan. Wij willen de kinderen graag in een ontspannen en positieve sfeer ontvangen en we zullen er, binnen de beperkingen die gelden, alles aan doen om hen welkom te laten voelen.

We kijken uit naar maandag!
 
Lieve groeten,
team Hildegardisschool.


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl