Absentiemelder: afmelden via de Schoolpraatapp of website

Absentiemelder: afmelden via de Schoolpraatapp of website

Donderdag 15 april 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanaf nu kunt u uw kind(eren) ook ziekmelden via de Schoolpraatapp of de website. Naast het kopje 'Nieuws’, vindt u de ‘Absentiemelder’. (Op de website onder het kopje ‘Nieuws’). U klikt dan de groep van uw kind aan en kunt daar invullen wat de naam van uw kind is, uw mailadres en de reden van afwezigheid. Bij de extra uitleg lezen we graag wat de klachten zijn van uw kind en of uw kind die dag online gaat werken.

We willen u vragen om uw kind zo vroeg mogelijk af te melden. Als u voor 8u ’s ochtends afmeldt, krijgt de leerkracht deze melding direct via de mail door. Zo heeft de leerkracht nog voldoende tijd om online werk en instructiefilmpjes klaar te zetten. Bij een afmelding na 8u kan het voorkomen dat de leerkracht niet meer genoeg tijd heeft om het werk klaar te zetten. Dan staat er de volgende dag werk klaar.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u nogmaals de stappen terug. Voor de duidelijkheid: u meldt uw kind of af via de absentiemelder of u belt naar school.

Succes!

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl