Bijeenkomst voor ouders over scheiding

Bijeenkomst voor ouders over scheiding

Woensdag 21 april 2021

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op woensdag 19 mei 2021 van 19-21 uur is er een online ouderbijeenkomst over scheiding vanuit Enver. Op maandag 14 juni 2021 is de laatste bijeenkomst voor de zomer. 

Het doel van deze bijeenkomsten is om ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding de mogelijkheid te bieden om meer te weten over wat een scheiding voor henzelf en voor hun kind betekent. Er wordt gewerkt vanuit de waarheid dat er geen slechte ouders zijn. Daarom worden er informatie en inzichten gegeven met de uitnodiging om ‘iets’ anders te gaan doen.

Er is niet één oplossing. Er wordt alleen maar informatie aangereikt waar ouders en/of hun netwerk iets uit mee kunnen nemen om over na te denken of na te praten.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ouderbijeenkomsten.nl

 

Vriendelijke groet,

Namens de samenwerkende instanties in de regio Rotterdam

Saskia Gubbels,

Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl