MR-sollicitant Jamila El Hamouchi

MR-sollicitant Jamila El Hamouchi

Woensdag 30 juni 2021

Ik zal mijn zelf even voorstellen. Ik ben Jamila El Hamouchi, 36 jaar oud en moeder van 2 zoons (Adam en Yusuf). Ik ben zelf geboren en opgegroeid in het Oude Noorden. Ik heb vroeger op de Hildegardisschool gezeten. 

Ik ben sinds 2006 werkzaam in de hulpverlening. Ik ben momenteel werkzaam in het Wijkondersteuningsteam in Schiedam Oost. Ik begeleidt mensen in de categorie 0-100 jaar met diverse problemen, zoals schulden, huisvesting, multiproblem gezinnen, kinderen met gedragsproblemen in de thuissituatie of/ op school etc. 

Het is altijd een flinke uitdaging om deze mensen te helpen naar zelfstandigheid en het zoeken naar mogelijkheden voor de problemen die zij hebben. Hierbij is de samenwerking met ouders, netwerk, school, huisarts, politie, veilig Thuis etc. erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat er 1 plan en 1 aanpak komt voor de cliënten. 

In de afgelopen jaren ben ik onderdeel geworden binnen de basisscholen in Schiedam om zo mijn cliënten ook beter te kunnen helpen en de scholen te ondersteunen bij de problemen die zij ervaren met de zorg kinderen binnen de school. Mijn ervaring is dat het beleid binnen de school een belangrijk onderdeel is van het geheel. Hierbij kan je denken aan onderwerpen zoals een schoolplan, zorgplan, ouderbijdrage, schoolregels, pestprotocol etc. Het is fijn als je als ouder hier iets over in te brengen hebt en kritische geluiden van ouders met elkaar bespreekt. Hierdoor voel je je ook als ouder serieus genomen. Hierdoor spreekt de MR mij ook aan, om wat te kunnen betekenen op dit gebied en zeker ook omdat mijn kind hier op school zit. Het is goed als je als ouder samen met de leerkrachten meedenkt over het beleid en daar een adviserende en beslissende rol in kan hebben. 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl