Nieuwe Coronaregels

Nieuwe Coronaregels

Vrijdag 5 november 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u vast heeft meegekregen lopen de besmettingen weer op. Helaas zijn er ook weer nieuwe Coronamaatregelen afgekondigd.

Wat betekent dat voor onze school?

  • Bij de inloopochtenden vragen we u om 1,5 meter afstand te houden
  • In de ouderkamer vragen we u om 1,5 meter afstand te houden
  • Wij vragen u met klachten niet naar school te komen
  • Wij hebben besloten om de ouderweek die gepland stond voor volgende week te verschuiven. Met ouders en kinderen in de groep tijdens een les kunnen we niet op 1.5 meter van elkaar blijven. Deze gaat volgende week niet door!

Het is jammer dat we de ouderweek moeten verplaatsen. We willen zo lang het veilig is voor iedereen het oudercontact verder zo veel mogelijk doorgang laten vinden.

Ik wil u wel vragen om echt de 1,5 meter afstand in school in acht te nemen. We vinden het heel belangrijk dat alle juffen en meesters gezond blijven en dat we de kinderen op school les kunnen geven! Samen kunnen we hier voor zorgen!

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl