Opening school op 10 januari 2022 met de afspraken!

Vrijdag 7 januari 2022

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van de Hildegardisschool!

Allereerst wil ik u, mede namens het team van de Hildegardisschool, de beste wensen overbrengen voor 2022. We starten dit jaar met goed nieuws!

Maandag hebben we gehoord dat de school na de vakantie weer open mag! Dit betekent dat al onze kinderen aanstaande maandag 10 januari weer naar school kunnen komen. Wij zijn ontzettend blij met dit besluit en gaan ook deze keer weer ons best doen om voor een zo verantwoord mogelijke leeromgeving te zorgen. Wij vinden het voor onze kinderen belangrijk dat ze op school kunnen zijn!

De voorwaarden voor de opening na de kerstvakantie zijn dezelfde als voor de extra week vakantie.

Het gaat om de volgende regels:

➢ Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school voor kinderen vanaf groep 6 en voor de juffen en meesters.

➢ Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om thuis tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor alle juffen en meesters. We zullen volgende week alle kinderen uit deze groepen 2 zelftesten mee naar huis geven. Als de test positief is, gaan het kind of de leerkracht (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Alleen personen die net een corona-infectie hebben doorgemaakt (minder dan 8 weken na positieve test) hoeven niet te testen.

➢ De groepen hebben aparte pauzes.

➢ Alle kinderen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan.

➢ Het is begrijpelijk als u zich toch zorgen maakt over de situatie. Het is voor het verantwoord open kunnen houden van de school erg belangrijk dat basismaatregelen goed worden nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis en doet een test. Ook geldt dat alle huisgenoten (ongeacht leeftijd) in quarantaine moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

➢De kwaliteit van de lucht in de lokalen wordt gemeten door CO2 meters. De ramen moeten open om te zorgen voor voldoende ventilatie. Als het buiten koud is, kunt u uw kind het beste een extra trui/ vest meegeven. Het kan koud zijn in het lokaal!

➢Mogen leerlingen met milde verkoudsheidsklachten naar school? Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve zelftestuitslag is voldoende. Dit geldt niet voor leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. Ook leerlingen die net (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. We vragen u als ouder/ verzorger om hier met grote zorg mee om te gaan zodat we de kinderen allemaal op school les kunnen geven!

➢Wordt uw kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een leerkracht of kind te ziek is om naar school te gaan, blijft het uiteraard thuis. Blijven de (milde) klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of is er reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD.

➢Mag een zelftest worden gebruikt bij quarantaine? Nee, als je in quarantaine zit omdat je zelf besmet bent, en/of als je in quarantaine zit omdat je nauw contact/huisgenoot bent kan deze alleen worden opgeheven met een test bij de GGD.

➢Wat betekenen de huidige maatregelen voor de gymles? Deze lessen kunnen doorgaan. Tijdens de lessen doen meesters er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de kinderen en gymzalen goed te ventileren.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! Bij evt. vragen kunt u mij bereiken via kathelijne.lemmens@rvko.nl.

Ik wens u alvast een fijn weekend en hoop iedereen maandag weer gezond terug te zien!

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug