Nieuwe taken juf Celine

Nieuwe taken juf Celine

Maandag 31 oktober 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Juf Celine van groep 5a is dit jaar met een masteropleiding gestart. Zij heeft aangegeven ook werkzaamheden te willen oppakken binnen de school die hierbij aansluiten. Zij gaat hiervoor een dag meer werken. Zij zal IB'taken en kindercoachingstaken oppakken. Zo kan het zijn dat u haar op andere plekken binnen de school zal zien. 

Wij zijn heel blij dat juf Celine haar expertise breder in kan zetten en wensen haar veel succes!

Mert vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl