Bericht van Heidi Schoolmaatschappelijk werk

Bericht van Heidi Schoolmaatschappelijk werk

Dinsdag 1 november 2022

Beste ouders/verzorgers,

De stichting Energiebank Nederland helpt huishoudens om hun energierekening blijvend te verlagen. Op 29-11, 6-12 en 13-12 komt er een energiecoach langs in de ouderkamer om in 3 bijeenkomsten te vertellen wat u kunt doen om de energierekening naar beneden te brengen, hoe zet je bespaarproducten in, welke apparaten heb je in huis, hoe ga je om met electriciteit en warmte? U ontvangt een aantal gratis bespaarproducten die u thuis kunt aanbrengen. 

Inschrijven kan bij Jane.Tjinhinping@rvko.nl 

De eerste groep zit al bijna vol. Meld toch aan, vanaf 5 deelenemers kan er een 2e groep starten na de kerstvakantie. 

 Vriendelijke groet,

Heidi Krijgsman
Schoolmaatschappelijk werker

T. 06-83661173

M. heidi.krijgsman@wmoradar.nl

werkdagen maandag en dinsdag


Terug