Techniekonderwijs én ouders gezocht!

Techniekonderwijs én ouders gezocht!

Donderdag 24 november 2022

Beste ouders/verzorgers,

Stichting Slagplug gaat binnenkort het technisch onderwijs verzorgen op de Hildegardisschool.

De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang waarbij het voormalig handvaardigheidslokaal aan de Louwerslootstraat wordt omgetoverd tot ware werkplaats.

Uw kind krijgt vanaf groep 3 wekelijks technisch onderwijs aangeboden.

Het curriculum en de werkplaats is globaal in te delen in 3 domeinen, te weten:

-              Ambacht & Materialen

                Er komen 2 nieuwe werkbanken voorzien van 8 bankschroeven en bijbehorend gereedschap.

                Leerlingen gaan hierbij zelf aan de slag met allerhande gereedschappen en materialen en vervaardigen een veelzijdigheid aan werkstukken.

                Een impressie van hetgeen wij zoal doen kunt u vinden op www.slagplug.nl

 

                ICT & Programmeren

Het lokaal wordt voorzien van 8 computers, waarmee we de leerlingen kennis laten maken met 21e eeuwse vaardigheden en de basisprincipes van programmeren.

                Het logisch-, algoritmisch- en probleemoplossend denken en analyseren zijn hierbij de kerndoelen.

                We werken met online methodes met waardoor de leerlingen hier ook thuis mee aan de slag kunnen!

                Als eindproduct maken leerlingen zelf computerspellen en trachten we een omschakeling te maken van ’games consumeren’ naar ’games produceren’.

                Experimenten & Electronica

                Er komt een ’experimenteerhoek’ waarbij leerlingen werken met een scala aan verschillende bouwdozen & electronica.

                Mechanische principes, technische theorie, electriciteit, isometrisch tekenen, ruimtelijk inzicht enzovoort komen hier aan bod.

Iedere groep wordt opgedeeld in 3 subgroepen waarbij iedere subgroep met een onderdeel aan de slag gaat.

Als een soort caroussel wordt er na circa 3 lessen gewisseld, opdat eenieder alle domeinen doorloopt.

Nadat eenieder alles heeft gedaan, vangen we aan met nieuwe werkstukken, opdrachten en experimenten.

Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die zin en tijd hebben om ons tijdens deze lessen te ondersteunen.

Dat mag uiteraard een dag, maar ook een ochtend of middag zijn.

Onze lessen zijn zeer intensief, ook voor onze leerlingen.

We werken met echt gereedschap en ook nog eens in 3 domeinen tegelijkertijd.

U zult begrijpen dat een extra volwassenen, technisch of iets minder technisch, altijd van toegevoegde waarde is in onze lessen.

Het onderwijs, onze leerlingen; uw kinderen, zijn hier erg bij gebaat.

Wij hopen dan ook dat er een aantal onder u zijn die hierin willen participeren!

De definitieve planning en rooster van onze lessen krijgt u spoedig.

Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in!

Mocht u nog vragen hebben of zou u zich willen aanmelden als hulpdocent, dan vernemen wij dat graag.

 

Met hartelijke groet,

 

Mark Jolly (Slagplug)


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl