Aanspreken andermans kinderen

Aanspreken andermans kinderen

Donderdag 11 juli 2019

Beste ouders,

Ik zou aan u dringend willen vragen om andermans kinderen NIET aan te spreken op hun gedrag. 

Gebeurtenissen onder schooltijd: we willen u vragen om de juf/meester in te lichten over wat er is gebeurd. Zij/hij zal dan de nodige actie ondernemen om dit op te lossen. Mocht dit niet naar wens verlopen, kunt u naar de intern begeleider of de directie.

Gebeurtenissen buiten schooltijd: als u de ouder kent van het andere kind is het fijn als u contact opneemt met die ouder. Dan kan er samen worden bekeken hoe de situatie opgelost kan worden. Mocht u er niet uitkomen of u kent de ouder niet, dan kunt u op school bij de directie aangeven wat er buiten schooltijd niet goed verloopt. We zullen dan samen kijken naar een wenselijke oplossing.

Aanspreken van andere kinderen vinden we niet wenselijk. Kinderen schrikken hiervan, zijn angstig om buiten te lopen of laten ongewenst gedrag zien. We willen dit voorkomen en het goed pedagogisch oplossen.

Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl