6 november Stakingsdag:

6 november Stakingsdag:

Maandag 28 oktober 2019

6 november is de school dicht. In Rotterdam eordt er een grote actie opgezet door WIJonderwEIS. De Hildegardisschool zal aan deze actie meedoen. 

De belangrijkste boodschap die wij willen meegeven, is dat wij geen genoegen nemen met korte termijn plannen. 

Wij willen een duidelijke toekomstvisie voor de komende 15 jaar zodat het onderwijs weer de status krijgt die het verdient.  

 Zaken die wij onder andere willen:

-          Geen controle maar vertrouwen;

-          Consistent beleid gericht op de toekomst, niet afhankelijk van politieke kleur van de overheid.

-          Salarissen van basisschool en voortgezet onderwijs gelijk stellen, zowel voor leerkrachten als voor onderwijs ondersteunend personeel als voor directies;

-          Meer autonomie voor de scholen;

-          Beloningssysteem op maat;

-          Geen concessies aan de instroom kwaliteit van de PABO;

-          Mogelijkheden om master te behalen vergroten voor al het personeel;

-          Aantal onderwijsuren ter discussie stellen.

 We hopen wederom op uw begrip. 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl