30 en 31 januari is de school dicht

30 en 31 januari is de school dicht

Donderdag 9 januari 2020

Beste ouders. 
Hierbij een gedeelte uit de brief van ons bestuur. We hopen weer op uw steun! 

Wie in het onderwijs werkt, weet dat 2019 een roerig jaar was. Er werd gestaakt en actiegevoerd. Het lerarentekort en de werkdruk in het primair onderwijs zijn op talloze plekken onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen in de lerarenkamer, maar ook in de media en de politiek.
Mensen maken zich zorgen om de toekomst van ons onderwijs. Als RVKO delen wij die zorgen maar al te zeer. Wij willen goed en toekomstbestendig onderwijs voor alle onze leerlingen kunnen bieden. Dat kan alleen als er voldoende goed geschoolde leraren zijn. Op dit moment is dat niet op alle scholen het geval, ondanks onze blijvende inspanningen om goed personeel te vinden.

Als schoolbestuur denken we dat we het beste tot een oplossing voor het lerarentekort kunnen komen als medewerkers, besturen, vakbonden, actiegroepen en politiek samen optrekken. Samen staan we immers sterk.

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl