belangrijk nieuws Corona aanpak

belangrijk nieuws Corona aanpak

Donderdag 12 maart 2020

Beste ouders, 

Hieronder het bericht vanuit ons bestuur aan de scholen:
 

De RVKO houdt zich ook na de persconferentie van vanmiddag gewoon aan de RIVM richtlijnen.

Dit betekent dat kinderen, OP en OOP tot eventueel nader bericht gewoon naar school gaan.

 

Voor personeel en kinderen geldt nadrukkelijk:

Blijf thuis met verkoudheidsklachten, kortademigheid en koorts

of wanneer gezinsleden deze klachten vertonen

 

Laat ouders medisch kwetsbare kinderen thuis houden. Laat medisch kwetsbare ouders hun kinderen ook thuis houden,

om te voorkomen dat zij onverhoopt de ziekte aan deze ouders kunnen overdragen.

 

Laat ouders kinderen tot de deur brengen en niet de school binnengaan als dit niet uitdrukkelijk nodig is.

(om overdracht via volwassenen zoveel mogelijk te voorkomen)

 

Afhankelijk van het aantal leraren met klachten zal het niet altijd mogelijk zijn alle kinderen op te vangen.

Zo mogelijk wordt dit tijdig aan de ouders gemeld. Ook dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. Overmacht kan optreden.

 

We hopen op uw begrip en medewerking. Carole en ik zullen morgen op school aanwezig zijn voor eventuele vragen. 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl