Update: school gaat dicht

Update: school gaat dicht

Zondag 15 maart 2020

Beste ouders en kinderen,

De school gaat dicht tot in ieder geval 6 april.

Voor ouders met een vitaal beroep kunnen wij voor opvang zorgen voor de kinderen.

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulancezorg
 • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
 • Vitale processen
 • Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie
 • Olievoorziening
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie

Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aangeven via mijn mailadres: sandra.veelenturf@rvko.nl

Morgen zullen we op school met alle gezonde personeelsleden vergaderen over het verzorgen van thuiswerk voor de leerlingen. We zullen voor de kinderen een programma aanbieden, zodat de lessen voor een gedeelte doorgang zullen hebben.

Het is zeer belangrijk dat alle gezinnen aangesloten zijn bij de schoolpraatAPP. Als u de APP heeft gedownload en op uw telefoon zichtbaar is, dan is het heel belangrijk dat u via het tandwiel (rechtsboven in de APP) de klas van uw kinderen selecteert. U vult de naam in van uw kind, wie u bent. Het wachtwoord is verbraak3036.

Er zal per groep informatie worden gegeven over het thuiswerk. 

Tijdens de sluiting van de school is het schoolmaatschappelijk werk telefonisch en per mail bereikbaar voor consulten en overleg. Somescha Dib is op dinsdag telefonisch bereikbaar op 0640500944 of per mail sdib@cvd.nl

Tot zover de berichtgeving. We houden u uiteraard weer op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

Vriendelijke groet 

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl