Thuiswerken

Thuiswerken

Maandag 16 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

Vanaf woensdag 18 maart zullen de kinderen in de gelegenheid zijn om lessen vanuit huis te volgen. De leerkrachten zullen via instructiefilmpjes van Youtube de kinderen instructie geven. Dit zal vooral gaan om taal, rekenen en spellingslessen.

Belangrijk: één lid van het gezin wordt gevraagd om maandag 16 maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur of dinsdag 17 maart tussen 8.30 uur en 12.00 uur lesboeken en schriften op te komen halen voor het hele gezin. In elke klas ligt een stapeltje klaar voor de leerlingen ( groep 3 t/m 8)

Er komt in de huiswerkinfo een weekrooster te staan welke lessen de kinderen moeten maken. Van de gemaakte lessen maakt u een foto. Deze kunt u sturen naar het emailadres van de juf/meester. Deze zal ook zichtbaar zijn bij de huiswerkinfo.

U wordt uitdrukkelijk gevraagd alleen de foto's te zenden en niet andere zaken te bespreken. U krijgt geen terugkoppeling van de gemaakte lessen. Mochten er veel kinderen zijn die de les niet hebben begrepen, dan kan er een extra instructiefilmpje worden gemaakt door de leerkracht.

Op deze manier hopen we veel kinderen te kunnen bereiken, omdat dit ook met de telefoon bekeken kan worden.

Daarnaast zullen de kinderen in MOO lessen kunnen volgen. Deze worden ook in de weektaak opgenomen. Mocht u niet goed kunnen inloggen, kunt u contact opnemen met de leerkracht via het mailadres.

Heeft u andere vragen dan zijn we beschikbaar onder schooltijduren op het nummer van de Hildegardis 010 4656840.

Het is een groot experiment en we proberen er met elkaar het beste van te maken. We hopen op uw medewerking en begrip. Het kan zijn dat we gaandeweg het een en ander zullen aanpassen. We houden u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet 

Sandra Groeneboom


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl