Groep 8B

Laatste update op 16-10-2019.

Huiswerk:

In overleg met juf Marola wordt de toets van geschiedenis na de vakantie afgenomen.

Maandag 28 oktober: Toets Geschiedenis, hfdst 1

Elke dag: oefenen van de woordenschatwoorden voor taal, woordenschat extra, Engels

Elke week: op de computer thuis Nieuwsbegriplessen maken (woordenschat en andere tekstsoorten). Dit moet elke woensdag af zijn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie groep 8B

Op woensdag 4 december krijgen de kinderen van 10.30 - 11.30 uur les van bureau HALT. Hierin wordt o.a. besproken hoe je je als kind staande kunt houden als er sprake is van groepsdruk. 

Gym:

 

Maandag om 12.30 - 13.45 uur

Dinsdag om 8.30 - 9.30 uur.

Vrijdag om 09.00- 10.15 uur.

Het is belangrijk dat de kinderen hun gymkleding bij hebben.

 

Handvaardigheid:

Donderdag om 13.00 tot 14.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl