Groep 4

Groep 4

Groep 4                                         gewijzigd op 15-11-2019

 

Ouderweek:

Van maandag 18 november tot vrijdag 22 november is het Ouderweek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen in de klassen. U kunt komen kijken van 8.30 uur tot de kleine pauze. In deze week kunt u diverse lessen bekijken. Op de deur hangt een intekenijst. U kunt zich inschrijven voor de lessen die u wilt zien. 

Ma 8.30 Bavilezen 8.45 Woordenschat 09.00 DVS 9.30 Rekenen 

Di 8.30 Bavilezen 8.45 Taal 9.30 Rekenen/Chromebooks

Woe 8.30 Rekenen 9.15 Spelling 9.30 Woordenschat Extra

Do 8.30 Engels 09.00 Digitale geletterheid 9.45 Muziek

Vrij 8.30 Technisch lezen 9.15 uur Nieuwsrekenen 9.50 Schrijven

 

Huiswerk deze week:

nieuwsbegrip: de kinderen hebben vandaag een cito oefentekst begrijpende lezen meegekregen. We hebben de opdrachten tot en met 6 klassikaal gemaakt. Ze moeten de rest van de opdrachten, 7 t/m 15 thuis maken.  

nieuwsbegrip op de computer : kinderen moeten vóór dinsdag 5 november de tekst  ‘Zoek de zeep Ernie (wk 46) ’ digitaal maken (inloggen via www.MOO.NL  nieuwsbegrip).

Wij zien het huiswerk graag dinsdag op school terug. Nieuwsbegrip op de computer ook graag vóór dinsdag thuis maken.

Woordenschat: Vandaag (15-11) hebben we de kinderen de woordenschat woorden van thema 3 meegegeven. Op het blad staat duidelijk wanneer u welke rij kunt oefenen. Ook staat de toetsdatum op het blaadje. Wij vinden het fijn als u oefent met uw kind. Wij zien hierdoor goede resultaten op de toets.

Rekenen: We zijn druk aan het oefenen met de tafels. Het is heel fijn u deze thuis ook oefent met de kinderen. We oefenen de volgende tafels: 2, 5 en 10!

Uitjes: 

De Speeldernis

In groep 4 gaan de kinderen een aantal keer naar de speeldernis. De speeldernis is een groot natuurpark. De kinderen zijn de hele ochtend buiten. Wilt u uw kinderen oude kleding, jas en schoenen aandoen? Kaplaarzen zijn ook handig voor dit uitje. Wilt u daarnaast droge en schone kleding en schoenen in de tas stoppen? Dan kunnen zij zich omkleden wanneer ze vies of nat zijn geworden. Deze lessen gaan altijd door. Ook bij regen. Wilt u wanneer er regen wordt opgegeven een regenjas meegeven?

De data van de lessen van de Speeldernis:

24-01-2020 Winter

27-03-2020 Lente

12-06-2020 Zomer

Algemene informatie:

De kinderen hebben een SOS-formulier meegekregen. Wilt u deze zsm invullen en bij de leerkracht inleveren?

Naast de deur van de klas hangt een intekenlijst voor kennismakingsgesprekken. Wilt u zich ook hierop intekenen, zodat we de komende week kennis met elkaar kunnen maken?

Gymdagen:

Op dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij gym. Wilt u op deze dagen gymkleren meegeven? Het is op alledrie de dagen het laatste uur van de dag. Mocht u uw kind bij de gymzaal op willen halen, dan kan dat om 15.15u in de Meidoornstraat. 

Bidons:

De kinderen mogen op school elke dag water drinken uit hun bidon. Deze mogen ze op hun tafel laten staan. Wlt u voor een schone bidon zorgen? Elke vrijdag gaan de bidons mee naar huis.

De Vreedzame School:

Wij zijn deze week begonnen aan Blok 2: Wij lossen conflicten zelf op. De kinderen hebben geleerd wat het verschil is tussen ruzie en een conflict en hoe je kunt voorkomen dat een conflict een ruzie wordt, door te praten.
 
De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. De kinderen weten ook wat het herstelrecht is. Mochten ze in de fout gaan, krijgen ze nog een kans. Als het weer gebeurt, volgt er een consequentie. Een uitzondering is: schelden, slaan en pijn doen. Overtreed je deze regel, dan is daar een duidelijke sanctie aan verbonden.
 

Thuis oefenen op de computer:

Leerlingen kunnen thuis oefenen met de oefensoftware van Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip en Ambrasoft. Ga naar www.Moo.nl en meld je aan met je e-mail adres en plaatjeswachtwoord. Ambrasosft kan via mijn klas>ambrasoft taal en rekenen.  Nieuwsbegrip: U kunt teksten uit het archief maken. De leerlingen kunnen zoveel oefenen als ze willen. U kunt hier ook met teksten uit andere jaren oefenen.. Niveau: AA

Huiswerk algemeen:

Nieuwsbegrip: Elke DINSDAG krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen over een actueel onderwerp (Nieuwsbegrip). Wij doen deze les in de klas. Opdrachten die niet af komen in de klas, vragen wij om thuis af te maken. De dinsdag erna zien we het dan weer graag op school terug. Elke week moeten de kinderen ook diezelfde les op de computer thuis maken. Ook hiervoor krijgen zij een week de tijd. 

Thuis lezen: Het is voor alle kinderen goed en ook heel fijn om elke dag te lezen. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek van Rotterdam. In het klooster is er ook een mogelijkheid om gratis boeken te lenen. 

 
 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl