Groep 4

Groep 4

Groep 4                                         gewijzigd op 21-01-2020

 

Rapport inleveren:
Willen jullie het rapport weer inleveren zodra julie het thuis bekeken hebben? Dan bewaren wij dit op school voor jullie. Van een aantal kinderen hebben wij de rapporten inmiddels al terug ontvangen, dank jullie wel!

 

Huiswerk deze week:

Nieuwsbegrip: de kinderen hebben vandaag de tekst "Nikkie was vroeger een jongen" gelezen en samen besproken. Opdracht 1 en 2 hebben we in de klas gemaakt. Opdracht 3 is huiswerk. Graag voor volgende week dinsdag inleveren.

Nieuwsbegrip op de computer : kinderen moeten vóór dinsdag 28 januari de tekst  ‘Vloggen (wk 4) ’  op de computer maken (inloggen via www.MOO.NL  nieuwsbegrip).

Woordenschat: Maandag 6 januari kregen de kinderen de woordenschat woorden van thema 4 mee. Op het blad staat duidelijk wanneer u welke rij kunt oefenen. Ook staat de toetsdatum (24 januari) op het blaadje. Wij vinden het fijn als u oefent met uw kind. Wij zien hierdoor goede resultaten op de toets.

Rekenen: We zijn druk aan het oefenen met de tafels. Het is heel fijn u deze thuis ook oefent met de kinderen. We oefenen de volgende tafels: 2, 5 en 10. Dit kan met MOO onder mijn klas, tafeltrainer.

Uitjes: 

De Speeldernis

In groep 4 gaan de kinderen een viertal keer naar de speeldernis. De speeldernis is een groot natuurpark. De kinderen zijn de hele ochtend buiten. Wilt u uw kinderen oude kleding, jas en schoenen aandoen? Kaplaarzen zijn ook handig voor dit uitje. Wilt u daarnaast droge en schone kleding en schoenen in de tas stoppen? Dan kunnen zij zich omkleden wanneer ze vies of nat zijn geworden. Deze lessen gaan altijd door. Ook bij regen. Wilt u wanneer er regen wordt opgegeven een regenjas meegeven?

De data van de lessen van de Speeldernis:

24-01-2020 Winter

27-03-2020 Lente

12-06-2020 Zomer

Algemene informatie:

De kinderen hebben een SOS-formulier meegekregen. Wilt u deze zsm invullen en bij de leerkracht inleveren?

Naast de deur van de klas hangt een intekenlijst voor kennismakingsgesprekken. Wilt u zich ook hierop intekenen, zodat we de komende week kennis met elkaar kunnen maken?

Gymdagen:

Op dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij gym. Wilt u op deze dagen gymkleren meegeven? Het is op alledrie de dagen het laatste uur van de dag. Mocht u uw kind bij de gymzaal op willen halen, dan kan dat om 15.15u in de Meidoornstraat. 

Bidons:

De kinderen mogen op school elke dag water drinken uit hun bidon. Deze mogen ze op hun tafel laten staan. Wlt u voor een schone bidon zorgen? Elke vrijdag gaan de bidons mee naar huis.

De Vreedzame School:

Wij zijn 12 december begonnen aan Blok 3: We hebben oor voor elkaar!

Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en verschil van mening overbruggen.

De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. De kinderen weten ook wat het herstelrecht is. Mochten ze in de fout gaan, krijgen ze nog een kans. Als het weer gebeurt, volgt er een consequentie. Een uitzondering is: schelden, slaan en pijn doen. Overtreed je deze regel, dan is daar een duidelijke sanctie aan verbonden.
 

Thuis oefenen op de computer:

Leerlingen kunnen thuis oefenen met de oefensoftware van Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip en Ambrasoft. Ga naar www.Moo.nl en meld je aan met je e-mail adres en plaatjeswachtwoord. Ambrasosft kan via mijn klas>ambrasoft taal en rekenen.  Nieuwsbegrip: U kunt teksten uit het archief maken. De leerlingen kunnen zoveel oefenen als ze willen. U kunt hier ook met teksten uit andere jaren oefenen.. Niveau: AA

Huiswerk algemeen:

Nieuwsbegrip: Elke DINSDAG krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen over een actueel onderwerp (Nieuwsbegrip). Wij doen deze les in de klas. Opdrachten die niet af komen in de klas, vragen wij om thuis af te maken. De dinsdag erna zien we het dan weer graag op school terug. Elke week moeten de kinderen ook diezelfde les op de computer thuis maken. Ook hiervoor krijgen zij een week de tijd. 

Thuis lezen: Het is voor alle kinderen goed en ook heel fijn om elke dag te lezen. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek van Rotterdam. In het klooster is er ook een mogelijkheid om gratis boeken te lenen. 

 
 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl