Groep 4

Groep 4

Groep 4

Bijgewerkt op 13 december 2018

Huiswerk deze week:

De kinderen hebben de woordenschatwoorden van thema 3 mee naar huis gekregen. Leer deze woorden goed voor de volgende taaltoets.

De kinderen hebben deze week geoefend voor de cito begrijpend lezen. Zij hebben hierdoor geen huiswerk.

INFORMATIE:

Thuis oefenen op de computer:

Leerlingen kunnen thuis oefenen met de oefensoftware van Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip en Ambrasoft. Ga naar www.Moo.nl en meld je aan met je e-mail adres en plaatjeswachtwoord. Ambrasosft kan via mijn klas>ambrasoft taal en rekenen.  Nieuwsbegrip: U kunt teksten uit het archief maken. De leerlingen kunnen zoveel oefenen als ze willen. U kunt ook met teksten uit andere jaren oefenen.

 

Klassenouders:

Onze klassenouders dit jaar zijn de moeder van Ayoub en de moeder van Danish. De moeder van Souhail is 'reserve' klassenmoeder. Andere ouders zijn natuurlijk altijd van harte welkom om mee te helpen bij schoolactiviteiten.

 

Huiswerk algemeen:

Nieuwsbegrip: 

Elke DINSDAG krijgen zij een les begrijpend lezen over een actueel onderwerp (Nieuwsbegrip). Wij doen deze les in de klas. Wat niet af komt die ochtend vragen wij de kinderen om thuis af te maken. De dinsdag erna zien we het dan weer graag op school terug.

Tafel-wc blad:De kinderen hebben een tafelblad meegekregen om thuis de tafels te oefenen. Die hebben ze nog niet gehad in de klas, maar voor degenen die alvast willen oefenen...

Thuis lezen:
Het is voor alle kinderen goed en ook heel fijn om elke dag te lezen. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek van Rotterdam. In het klooster is er ook een mogelijkheid om gratis boeken te lenen. 
 
 

De Vreedzame School:

We zijn 22 november begonnen met blok 3: We  hebben oor voor elkaar. In dit blok gaan we leren hoe we op een aardige manier voor onszelf op kunnen komen. Ook leren we ons in het gezichtspunt van een ander te verplaatsen en een verschil van mening te overbruggen.
 
In de klas hebben we afspraken gemaakt en weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt. De kinderen weten ook wat het herstelrecht is. Mochten ze in de fout gaan, krijgen ze nog een kans. Als het weer gebeurt, volgt er een consequentie. Een uitzondering is: schelden, slaan en pijn doen. Overtreed je deze regel, dan is daar een duidelijke sanctie aan verbonden.
 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl