Groep 4

Groep 4

Groep 4

Bijgewerkt op 18 september 2019

 

Algemene informatie:

De kinderen hebben vorige week een SOS-formulier meegekregen. Wilt u deze zsm invullen en bij de leerkracht inleveren?

Naast de deur van de klas hangt een intekenlijst voor kennismakingsgesprekken. Wilt u zich ook hierop intekenen, zodat we de komende week kennis met elkaar kunnen maken?

 

Gymdagen:

Op dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij gym. Wilt u op deze dagen gymkleren meegeven? Het is op alledrie de dagen het laatste uur van de dag. Mocht u uw kind bij de gymzaal op willen halen, dan kan dat om 15.15u in de Meidoornstraat. 

 

Bidons:

De kinderen mogen op school elke dag water drinken uit hun bidon. Deze mogen ze op hun tafel laten staan. Wlt u voor een schone bidon zorgen? Elke vrijdag gaan de bidons mee naar huis.

Huiswerk deze week:

woordenschat: de kinderen hebben de eerste schooldag een blad met woordenschatwoorden meegekregen. Deze worden over 4 weken getoetst als onderdeel van de taaltoets. Het is de bedoeling dat u elke week één rij woorden thuis oefent met uw kind.

nieuwsbegrip: de kinderen hebben vandaag de tekst Nieuwsbegrip Youtubers de gevangenis in? meegekregen. Opdracht 1: 8 t/m 16 en opdracht 2 moeten de kinderen thuis afmaken. Ook moeten de kinderen via www.MOO.NL de tekst van deze week op de computer 'Maak eens een nuttig filmpje'afmaken.

Wij zien het huiswerk graag maandag op school terug. Nieuwsbegrip op de computer ook graag vóór maandag thuis maken.

 

De Vreedzame School:

Wij werken momentaal in Blok 1: Wij horen bij elkaar. Wij hebben regels en afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij het willen met elkaar in de klas en ook hebben we gepraat over afbrekers en opstekers.
De kinderen wetenwat er van hen verwacht wordt. De kinderen weten ook wat het herstelrecht is. Mochten ze in de fout gaan, krijgen ze nog een kans. Als het weer gebeurt, volgt er een consequentie. Een uitzondering is: schelden, slaan en pijn doen. Overtreed je deze regel, dan is daar een duidelijke sanctie aan verbonden.
 

Thuis oefenen op de computer:

Leerlingen kunnen thuis oefenen met de oefensoftware van Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip en Ambrasoft. Ga naar www.Moo.nl en meld je aan met je e-mail adres en plaatjeswachtwoord. Ambrasosft kan via mijn klas>ambrasoft taal en rekenen.  Nieuwsbegrip: U kunt teksten uit het archief maken. De leerlingen kunnen zoveel oefenen als ze willen. U kunt hier ook met teksten uit andere jaren oefenen.. Niveau: AA

  

Huiswerk algemeen:

Nieuwsbegrip: Elke WOENSDAG krijgen zij een les begrijpend lezen over een actueel onderwerp (Nieuwsbegrip). Wij doen deze les in de klas. Wat niet af komt die ochtend vragen wij de kinderen om thuis af te maken. De maandag erna zien we het dan weer graag op school terug.

Thuis lezen:

Het is voor alle kinderen goed en ook heel fijn om elke dag te lezen. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek van Rotterdam. In het klooster is er ook een mogelijkheid om gratis boeken te lenen. 
 
 

 

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl