Groep 8A

Laatste update op 11-09-2019.

Beste ouders,

Op dinsdag 5 november hebben we een lesmiddag bij Wolfert Dalton van 13.45 - 15.30 uur. Het zou fijn zijn als er een of twee ouders mee willen. U mag zich voor de tijd bij mij melden.

 Op woensdag 4 december hebben de groepen 8 een Halt-les over "Invloed van de groep"op school. Groep 8a van 09.30- 10.30 uur en groep 8b van 10.30- 11.30 uur.

Huiswerk:

Maandag 14 oktober;

Alle lln hebben een taalstencil en rekenbladen met oefenstof mee naar huis.

Aanstaande woensdag hebben we verkeertoets.  De kinderen hadden hun werk voor het weekend al meegekregen om de verkeersregels te leren.

Elke dag: oefenen van de woordenschatwoorden voor taal, woordenschat extra, Engels

Elke week: op de computer thuis Nieuwsbegriplessen maken (woordenschat en andere tekstsoorten). Dit moet elke woensdag af zijn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie groep 8B

Cursus voor de groepen 8:

Op maandag 23 en dinsdag 24 september krijgen de groepen 8 de cursus LEF aangeboden. In het programma gaat het o.a. om het  leren maken van de goede keuzes m.b.t. weerbaarheid en leefstijl. Op deze dagen zijn er geen gewone lessen.

Op dinsdag 24 september vindt er een ouderavond plaats over deze cursus. Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de inhoud en de achtergronden van de cursus. Het is fijn als u daarbij aanwezig kunt zijn!

(inloop 19.00 uur, we starten om 19.30 uur)

Bezoek kinderboerderij Wilgenhof:

Op donderdag 26 september gaan we naar de kinderboerderij voor een les over bijen. Groep 8a vertrekt om 8.15 uur vanaf het schoolplein. Groep 8b gaat later op de ochtend.

 

Gym:

Maandag om 14.00 - 15.00 uur

Dinsdag om 09.30 - 10.30 uur.

Donderdag om 09.30 - 10.30 uur.

Het is belangrijk dat de kinderen hun gymkleding bij zich hebben.

 

Handvaardigheid:

Vrijdag om 13.00 tot 14.00 uur.

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl