Groep 1-2 B

Groep 1-2 B

Laatste bewerking: dinsdag 15 oktober 2019

Thema Mijn wereld

We zijn alweer halverwege de eerste schoolweek en we zijn gelijk goed gestart. Tot aan de herfstvakantie werken we binnen het thema mijn wereld. Hierbinnen leren we over ons lichaam, wat we op school doen, waar we wonen, welke landen er zijn en nog veel meer!

Agenda:
Vrijdag 27 september: verlengde inloop
dinsdag 15 oktober: ouder-kind activiteit
Vrijdag 18 oktober: speelgoeddag  

Thema Verkeer
Na de herfstvakantie werken we tot en met de Sintperiode over het thema Verkeer. We gaan de verschillende vervoersmiddelen bekijken en leren over veilig en onveilig in het verkeer. We gaan oefenen met oversteken en fietsen. 

Weet u of kent u toevallig iemand die werkzaam is binnen dit thema, bijvoorbeeld verkeersagent(e), fietsenmaker of treinmachinist- of conducteur? Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. Wij zouden u dan graag willen uitnodigen om in de klassen iets te vertellen over uw beroep. 

DVS

Op school werken met de methode De Vreedzame School. Met deze methode leren we hoe we met elkaar omgaan en welke regels we moeten volgen om het gezellig te houden in de klas en op school. De komende weken werken we aan blok 2 'we lossen conflicten zelf op'. De kinderen leren de stappen te doorlopen van het oplossen van een conflict, zoals 'stop, houd op' zeggen, afkoelen en samen tot een oplossing te komen.   

Gym

Wij hebben op woensdagochtend gym van meester Ryan. Hij verzorgt de Lekkerfit! lessen. Op donderdagochtend geeft juf Anouk de gymles. Het is fijn als de kinderen een gymtas met daarin een gymbroek, gymshirt en gymschoenen meenemen. 

 

Eten en drinken

Op school eten wij gezond. In de ochtend eten we in de klas een stuk groente of fruit en drinken we water. Tussen de middag eten we tijdens de lunch brood en drinken we water. De kinderen krijgen 1 keer een LekkerFit! bidon van school waar ze water in mee kunnen nemen. Deze mag in de klas staan zodat de kinderen de hele dag door water kunnen drinken. Wilt u een nieuwe bidon voor uw kind dan kunt u deze bij de leerkracht kopen voor 2 euro. 

 

Speelgoeddag

Iedere laatste vrijdag voor de vakantie is het speelgoeddag. De leerlingen mogen van thuis 1 stuk speelgoed meenemen om hiermee op school te spelen.

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl