Het karakter van de school

De Hildegardisschool is een school voor basisonderwijs. Wij leren de kinderen alle vaardigheden die nodig zijn om zich naar eigen vermogen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij verder te kunnen ontwikkelen.

Onze school is een multiculturele school. Velen hebben een ander geloof. Wij accepteren, vanuit onze christelijke achtergrond, alle kinderen ongeacht ras, cultuur of godsdienst. Wij zien onszelf als een ontmoetingsschool, een open katholieke school. Wij besteden veel aandacht aan normen en waarden. De Vreedzame School is een methode voor sociale vaardigheden die door de hele school heen ademt. Het is een manier van met elkaar omgaan, in en rondom de school. 

Iedereen heeft een stem binnen de school. Ouders, kinderen en het team zijn continu betrokken bij het onderwijsproces. Er heerst een open cultuur, waar we elkaar mogen en kunnen bevragen op de kwaliteit van ons onderwijs.

De visie van de school

De Hildegardisschool is een school waarbij de teamleden door hun professionele houding en hun inzet het onderwijs een warm hart toedragen. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen en het team.

Naast de veiligheid en het zich prettig voelen op school is een andere belangrijke factor de kwaliteit van het onderwijs. Doordat wij gebruik maken van de verlengde leertijd hebben alle kinderen op school drie uur extra per week taal/rekenen.

Deze ontwikkelingen worden goed gevolgd door toetsing, zowel methode als niet-methode gebonden toetsen. Na elke toets periode worden er handelingsplannen gemaakt en worden alle vorderingen bekeken.

Op school wordt gewerkt in verschillende niveaus, minimaal drie. De leerlingen die meer instructie nodig hebben, de leerlingen die het klassenprogramma draaien en de leerlingen die meer werk aankunnen. De nieuwe methodes sluiten goed aan op deze manier van werken. Om de effectieve leertijd in de klas te verhogen wordt er dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

We zijn een Lekker Fit! School. Dit betekent dat er veel aandacht is voor gezonde voeding en bewegen. Daarnaast krijgt kunst en cultuur op school de nodige aandacht. De handvaardigheidlessen worden op school gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van KCR. Deze organisatie geeft lessen op school, maar we brengen ook een bezoek aan voorstellingen.Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl