Midden in de wijk is iets moois gaande.

Daar worden dingen ontdekt, gemaakt en gedeeld.

En niet alleen... nee samen.

Samen hebben ze daar een heerlijke tijd.

Al het mooie van het Oude Noorden bij elkaar.

Samen lekker fit, samen radijsjes kweken op het plein,

samen eigen talenten ontdekken, samen leren van elkaar,

en vooral heerlijk samen spelen.

Een plek vol vertrouwen waar alles wat de wijk zo

kleurrijk en mooi maakt samenkomt.

De wijk intrekken, iedereen naar binnen halen, leren in de lokalen en 

goede gesprekken in de huiskamer.

Midden in de wijk staat een school waar de wijk tot 

leven komt en we samen leren, spelen, ontdekken en vooral

superveel plezier maken!

 

Het karakter van de school


Hier komt alles samen! De Hildegardisschool is een basisschool in de multiculturele wijk 'Het Oude Noorden'. De school is een gemengde school. We werken vanuit de visie dat het goed is voor alle kinderen om met elkaar in aanraking te komen, nieuwsgierig te zijn en te leren van elkaars achtergrond. We zijn een ontmoetingsschool! 

Samen zorgen voor een goede voorbereiding. We willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun volgende stap in het vervolgonderwijs. Dit doen we met 3 uur verlengde leertijd waarbij we zoveel als mogelijk aan proberen te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Dit kan zijn op cognitief, sociaal emotioneel gebied en op talentontwikkeling.

We leren samen en op ons eigen niveau. In de groepen is er een gedifferentieerd aanbod. Sommige kinderen kunnen na een korte instructie aan het werk, anderen doen mee met de uitgebreide uitleg van de leerkracht en daarnaast zijn er nog kinderen die daarna verlengde instructie krijgen in een klein groepje. Er is tevens ruimte voor kinderen om met uitdagender materiaal aan de slag te gaan. Ook wordt er RT gegeven buiten de groep. De leerlingen van groep 8 krijgen na schooltijd huiswerkbegeleiding. Inoefening geschiedt vaak door middel van cooperatieve werkvormen waarbij kinderen van en met elkaar leren.

School is geen voorbereiding op het leven maar is het leven zelf! We vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, weten waar hun talenten liggen en wat ze voor elkaar en de wereld kunnen betekenen. Hier hoort bij dat ze omgaan en leren met alle kinderen uit de wijk. 

Samen zorgen we dat het fijn is op school. We zetten in op een sterk pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij besteden veel aandacht aan normen en waarden; de omgang met elkaar. Dit heeft aan de ene kant zijn oorsprong in de katholieke achtergrond van de school en daarnaast is de school ook een Vreedzame School. Dit laatste is een methode voor sociale vaardigheden die door de hele school heen ademt. Het is een manier van met elkaar omgaan, in en rondom de school. 

Samen zorgen we voor onze kinderen De school is een ‘ONZE-school’ (Onderwijs en Zorg Expertise) waarbij we inzetten op meer sociaal-emotionele ondersteuning en een betere samenwerking met zorginstanties. Zo kunnen we kinderen preventief begeleiden bij wat ze nodig hebben. In de groepen 1 t/m 4 hebben we daarvoor een onderwijszorgassistent. Voor de groepen 5 tot en met 8 is er een huiskamer waar de kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben op sociaal emotioneel gebied van een kindercoach en een GZ-psycholoog. Kinderen maken kennis met yoga, mindfulness, werking van de hersenen en training van de executieve vaardigheden. In de groepen krijgen de kinderen training aangeboden hoe ze om kunnen gaan met stress en tegenslagen in het leven (Schoolverlichting). 

Samen staan we sterk is ons motto. Er wordt gewerkt in een fijn, gezellig en professioneel team van leerkrachten waar we samen iedere dag proberen het onderwijs te verbeteren. Dit geschiedt door middel van de ‘Leerkrachtborden’ en doordat alle leerkrachten deel uit maken van een werkgroep waarvoor ze hun talenten en vaardigheden kunnen inzetten. Samen maken we het beleid van de school! Daarnaast maken we tijd om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en om samen plezier te maken! Ouderbetrokkenheid en samenwerken met diverse instanties uit de wijk zijn belangrijke pijlers.

Samen zijn we Lekker Fit! De school is een 'Lekker fit' school. Alle kinderen hebben 3 uur bewegingsonderwijs in de week van een vakleerkracht. We promoten naast veel bewegen, gezonde traktaties en gezonde voeding. Drie dagen in de week krijgen de kinderen een stukje groente of fruit tijdens de eerste pauze en er wordt geen frisdrank gedronken. Op maandagochtend lopen we samen The Monday Mile! Tijdens de middagpauzes wordt er sport en spel aangeboden door medewerkers van SOL. 

Samen ontdekken we onze talenten met lessen drama en dans door de SKVR en we hebben een cultuurcoordinator. De handvaardigheidlessen worden op school gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van KCR. Deze organisatie geeft lessen op school, maar we brengen ook een bezoek aan voorstellingen. Iedere leerling gaat naar twee musea per jaar. Onze kinderen van groep 8 doen dit jaar mee aan de Grootste Schoolband van Nederland! We werken samen met Het Kinderparadijs voor onze lessen ontdekkend en ontwerpend leren. In samenwerking met SOL krijgen alle kinderen lessen digitale vaardigheden waarbij ze kennis maken met bijv. programmeren en 3D-printers. 

Samen leren we van en in de natuur. We hebben een groen schoolplein aan de Verbraakstraat. Samen met de leerkrachten zaaien en oogsten de kinderen. We krijgen in het voorjaar van 2022 een blauw groen plein aan de Louwerslootstraat. Samen met de wijk leggen we de schooltuin en geveltuintjes aan in de Moerkapellestraat. Op dit moment worden er voedselbosjes aangelegd. 

Samen met de wijk, zorgen wij voor onze kinderen!