MR

MR

  De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. De belangrijkste taak van de MR is om, samen met de directie, (nieuw) beleid en (nieuwe) afspraken in de school met elkaar te bespreken. De MR heeft de mogelijkheid om over nagenoeg ieder asp...

Lees verder

Ouderkamer en activteiten

Onze school heeft de beschikking over een ouderkamer. Dit is een klaslokaal dat als een gezellige huiskamer is ingericht voor ouders van de school die elkaar op school willen ontmoeten.  De ouderkamer heeft verschillende functies. - Ontmoetingsruim...

Lees verder

Onwijze moeders Noord

  Elke maand is er een bijeenkomst van vrouwen met de wijkagent en jongerenwerkers van Noord. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we met elkaar in het Oude Noorden de wijk een stukje veiliger en gezelliger maken. In het schooljaar 2017-2018 z...

Lees verder

Ouderweek

Ouderweek

Twee keer in het jaar is er een ouderweek op school. De hele week de school open van 8.30 uur tot 10.30 uur. U kunt dan een bezoek brengen in de klas van uw kind. U doet dan actief mee met de lessen naast uw kind in de klas.  Ieder jaar staat d...

Lees verder

Ouder/kinderactiviteiten 1/2

Ouder/kinderactiviteiten 1/2

In de onderbouw worden kind-ouderactiviteiten georganiseerd. Bij elk nieuw thema is er een activiteit waarbij ouders, samen met hun kind, iets maken en/of doen. U kunt hierbij denken aan samen een werkje maken, iets knutselen of samen spelen. Er is altij...

Lees verder


Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl