Software

Software

De leerlingen kunnen thuis inloggen in de online omgeving van school.
Zij kunnen thuis de volgende vakken extra oefenen door in te loggen in MOO (Mijn Omgeving Online). Wat moet u daarvoor doen?

Ga naar de volgende website: https://www.moo.nl/

Klik rechtsboven op INLOGGEN. Vul hier de inloggegevens van uw kind.

Ben jij de inloggegevens kwijt of vergeten, graag contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

 

U krijgt nu de MOO-omgeving te zien van uw kind. 

Door op de groene vakken in de MOO-omgeving te klikken kan uw kind thuis aan de slag met de oefensoftware van Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en Ambrasoft.

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl