ONZE-kamer

ONZE-kamer

Er zijn voor kinderen op het moment dat het nodig is eenmalig of wekelijks gesprekken in een afgesproken periode. Dat is het streven vanuit de onze-kamer.

Gedurende een schooljaar is alles continu in beweging en in verandering. Dit draagt eraan bij dat er op sommige momenten in het leven van kinderen wat extra’s nodig kan zijn.

Het begeleiden van kinderen individueel of in een kleine groep helpt kinderen om zich bewust te worden van zichzelf, van eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Dit levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van het kind. Inzicht in jezelf, weten wat je kunt en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Het streven van een leerkracht is om er te zijn voor ieder kind. Kinderen zijn het waard gezien en gehoord te worden. Het komt wel eens voor dat uw kind en de leerkracht extra ondersteuning kunnen gebruiken vanuit een kindercoach in de vorm van begeleiding onder schooltijd binnen de school. Met deze manier van werken maken we het voor het kind en u als ouder laagdrempelig. De kindercoaches zijn in de mogelijkheid met het kind, de ouders en leerkracht te kijken naar welke mogelijkheden er zijn.

In de onze-kamer werken we vanuit verschillende expertises. Iedere kindercoach neemt zo haar eigen talenten en kwaliteiten mee. We stemmen bij een vraag vanuit het kind en de leerkracht af welke kindercoach het beste aansluit bij de behoefte die uw kind en de leerkracht nodig heeft.

Als uw kind ondersteuning vanuit de onze-kamer kan gebruiken wordt u als ouder op voorhand altijd op de hoogte gebracht. De kindercoaches gaan met u als ouder in gesprek. De samenwerking met u als ouder is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.

 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl