Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster

Dinsdag 8 september 2020

Mijn naam is Angelique van Gelder en ik ben vanuit het CVD als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de HildegardisschoolIwil mij graag aan u voorstellen en uitleggen wat schoolmaatschappelijk werk inhoudt.

Ik ben 54 jaar ,heb twee kinderen ( 15 en 17 jaar), woon in Rotterdam en werk al heel lang in het jeugdwelzijnswerk en sinds kort bij het schoolmaatschappelijk werk. 

Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Soms wordt een kind in zijn of haar ontwikkeling belemmerd en dat kan je dan vaak merken aan het gedrag van het kind. Dit gedrag kan opgemerkt worden door uzelf of door de leerkracht doordat het kind misschien veel aandacht vraagt of moeite lijkt te hebben met het maken van vriendjes. 
Andere sociaal-emotionele problemen die thuis en op school kunnen worden gesignaleerd zijn bijvoorbeeld gepest worden, bedplassen, faalangst, erg druk of juist erg stil zijn, problemen met de concentratie , echtscheiding of verlies van een dierbare. Als de leerkracht zoiets ziet, kan hij of zij dit met u bespreken. De leerkracht kan u adviseren of doorverwijzen om eens te praten met de schoolmaatschappelijk werker. 
Ook kunt u zelf direct met mij contact opnemen als u met een bepaalde hulpvraag zit.

Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms heeft iemand alleen behoefte aan een luisterend oorTijdens een eerste gesprek praten we over uw zorg of de zorg van de school en proberen we te ontdekken waar bepaald gedrag vandaan komt. We kijken of we er samen wat aan kunnen doen. Misschien kan ik u helpen met een klein advies of kan ik u juist helpen door de weg te vinden naar de juiste instantie. 

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik ook regelmatig gesprekken met kinderen. Dit kan voortkomen uit een gesprek met de ouders, maar kinderen kunnen ook zelf een gesprek met mij aanvragen. 
Als kinderen zelf aangeven dat zij een gesprek willen met de schoolmaatschappelijk werker dan wordt u daarvan na het eerste gesprek op de hoogte gebracht. Dit eerste gesprek mag gehouden worden zonder toestemming van de ouders maar voor vervolggesprekken dient u toestemming te geven.

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening(5 keer).
Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en kosteloos.
Vanaf dit schooljaar (2020/2021) ben ik elke dinsdag op de Hildegardis school aanwezig, als u met mij in gesprek wilt, kunt u mij op de volgende manieren bereiken:
- via school (de leerkracht, intern begeleider, vertrouwenspersoon of directie)
- telefonisch 06-12551531
- per mail: AvanGelder@cvd.nl

Met vriendelijke groet,

Angelique van Gelder

 

 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl