Brief van het bestuur van de RVKO

Brief van het bestuur van de RVKO

Donderdag 24 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Wij hopen van harte dat u en uw gezin in goede gezondheid verkeren.

Helaas zien we het aantal coronabesmettingen van medewerkers op onze scholen toenemen. Uiteraard doen wij er samen met de collega’s in de scholen alles aan om het onderwijs aan alle kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd weten we dat de herfst en winter met zich mee zullen brengen dat het aantal verkoudheids- en griepklachten gaat toenemen. Klachten die in eerste instantie niet te onderscheiden zijn van Corona en om testen vragen om risico’s in kaart te brengen en uit te sluiten. Dat zal er toe leiden dat leerkrachten in afwachting van de test en de uitslag daarvan niet aanwezig zullen zijn op school.

Dan hebben we ook nog te maken met de regelgeving van de RIVM, die bepaalt dat een leerkracht in thuisquarantaine moet wanneer een gezinslid ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheidverschijnselen heeft. Wanneer het aantal afwezige leerkrachten toeneemt zal het niet mogelijk zijn alle lessen door te laten gaan en zullen groepen naar huis worden gestuurd. Spijtig genoeg hebben we immers ook nog te maken met een lerarentekort en daarom niet de beschikking over externe vervangers die kunnen worden ingezet.

In het geval er daadwerkelijk Corona geconstateerd zal worden bij meerdere medewerkers zullen wij beslissingen dienen te nemen over het wel of niet open houden van de school. Hoe vervelend en ongewenst ook. Daar waar wij een gezondheidsrisico zien voor medewerkers, leerlingen of ouders, zullen wij de school sluiten en voor korte of langere tijd overgaan op afstandsonderwijs. Als bestuur van deze school willen wij u hier graag op voorbereiden. Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat er vooralsnog géén regeling meer is voor extra (nood)opvang van uw kinderen. U zult dit in uw thuisomgeving moeten organiseren.

We krijgen regelmatig de vraag om de mogelijkheid te bieden aan kinderen die thuis in quarantaine zijn om digitaal de les op school bij te wonen. Dit is helaas vanwege wetgeving omtrent privacy (zowel van het thuiszittende kind als van de leerlingen en leerkracht in de groep) niet mogelijk.

Onze directies zullen in onze opdracht alleen nog die coronabesmettingen met u delen, waarin er sprake is van risico’s voor kinderen en ouders. Daarbij weten we inmiddels dat de besmettelijkheid van kinderen met COVID-19 naar volwassenen bijna niet mogelijk is. Daarom mogen nu ook de oudere basisschool kinderen met lichte verkoudheidsklachten naar school. Bedenk wel dat het nodig is dat het kind anderhalve meter afstand houdt van de leerkracht. Wanneer een kind immers een verkoudheid overbrengt op de leerkracht, moet deze thuisblijven en heeft dit effect op de hele groep.

De directeur is het eerste aanspreekpunt voor u, de leerlingen en de teamleden en is daarnaast eindverantwoordelijk voor de handhaving van de hygiënemaatregelen in en rondom het gebouw. Om deze belangrijke taken te waarborgen, zal de directeur op ons verzoek geen leerkrachten vervangen.

Tenslotte wensen wij u en uw gezin het allerbeste toe!

Met vriendelijke groet,

 

Ton Groot Zwaaftink en Lia Zwaan – van Schijndel

College van Bestuur

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl