Jeugdtegoed Rotterdampas

Jeugdtegoed Rotterdampas

Vrijdag 20 november 2020

Beste ouders(s), verzorger(s),

De gemeente Rotterdam stelt het jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine beurs. Het tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het jeugdtegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer. 

Heeft uw kind recht op het jeugdtegoed?

  • Als u één of meer thuiswonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar en uw totale inkomen bedraagt niet meer dan 110% van het wettelijk sociaal minimum.
  • Als u één of meer thuiswonende kinderen heeft in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar en uw totale inkomen bedraagt niet meer dan 130% van het wettelijk sociaal minimum.
  • Het jeugdtegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gestort.
  • Het jeugdtegoed wordt in 2020 naar leeftijd uitgekeerd. Als uw kind op 1 maart 2020 tussen de 4 en de 18 jaar oud is, dan heeft u (per kind) mogelijk recht op: 4 tot en met 11 jaar € 275,- of 12 tot en met 17 jaar € 500,-.

Sinds 1 augustus 2020 is de inkomensgrens van het jeugdtegoed verruimd. Hierdoor hebben circa 4.000 extra kinderen recht op het jeugdtegoed. Ouders met kinderen in de leeftijd 12 tot met 17 jaar en een inkomen van maximaal 130% van het minimuminkomen komen in aanmerking. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt? Doe dan de check!

https://www.jeugdtegoed.nl/vraag/recht-op-jeugd-tegoed


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl