Rapporten

Rapporten

Vrijdag 27 november 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

U bent gewend drie keer per jaar een rapport te krijgen over de vorderingen van uw kind. In gesprek met de leerkrachten hebben we besloten over te gaan tot twee rapporten per jaar.

Nieuw is dat u dan ook bij allebei de rapporten (vanaf eind groep 3) een overzicht krijgt van de CITO-resultaten van uw kind.

U bent gewend in ieder geval 3 x per jaar een gesprek te hebben met de leerkracht over uw kind. Dat blijft hetzelfde. Nieuw is dat uw kind de vrijdag voor de week van de rapportgesprekken het rapport al meekrijgt zodat u het al kunt inzien.

De momenten waarop de gesprekken plaatsvinden worden: 

- kennismaking: bij start schooljaar

- na het eerste rapport (de week van 8 februari)

- na het tweede rapport (de week van 5 juli)

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen, neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Juf Carole en juf Kathelijne


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl