Brief van het bestuur van de RVKO

Brief van het bestuur van de RVKO

Woensdag 27 januari 2021

Beste ouders,

Alsof het al niet ingewikkeld genoeg was zijn we de laatste dagen geconfronteerd met ongewoon gewelddadig optreden in de regio. Helaas raakt dit op meerdere plekken ook de scholen. Hoewel wij begrip hebben voor mensen die moeite hebben met genomen besluiten en respecteren dat iedereen zijn mening mag verkondigen, kan dit nooit de manier zijn. Alle grenzen worden hierbij overschreden. Scholen moeten een veilige haven zijn en blijven. Wij doen er alles aan om de rust te bewaren.

Voor de meeste kinderen en ouders zijn de scholen al weer een paar weken dicht. Dit vraagt veel van ons allemaal, kinderen, ouders, onderwijzend personeel en directies. We snappen en onderschrijven allemaal dat gezondheid voorop staat, maar hebben zorg over wat deze situatie voor onze kinderen betekent voor nu, maar ook voor de toekomst. Daarom willen wij ons in deze brief tot u richten.

Er wordt op dit moment veel gesproken over kinderen die achterstanden oplopen. De vraag mag gesteld worden of deze aanname terecht is. Als schoolbestuur van 67 scholen zijn wij er heel trots op hoe onze leraren en directies het onderwijs op afstand organiseren en ieder kind proberen te volgen in zijn of haar ontwikkeling. Het is goud waard dat we hier met heel veel ouders en verzorgers samen optrekken, waarbij wij als geen ander snappen dat dit heel veel aandacht, tijd en geduld van u vergt. Laten we de aandacht richten op wat er allemaal goed gaat in dit gezamenlijk proces en niet op wat er niet goed gaat. Dat helpt kinderen niet verder.  

Het zal u zijn opgevallen dat er veel gesproken wordt over “kwetsbare kinderen”. Die term gebruiken wij niet graag. Ieder kind is uniek en we plakken er geen stempels op. Dat neemt niet weg dat wij een aantal kinderen op onze scholen kennen die in een zorgelijke en kwetsbare thuissituatie verkeren. Vaak ontbreekt het daar aan structuur en begeleiding. In deze situaties is het risico op een leerachterstand wel degelijk aanwezig. Bij een aantal kinderen zien we helaas dat dit onafwendbaar is. Gelukkig zijn onze leerkrachten volop gemotiveerd om ieder kind weer te brengen naar een passend niveau. Dit zal veel extra zorg vragen, zeker als de scholen straks weer open gaan, maar we hebben de deskundigheid en de middelen om het waar te maken.

Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkeling van veel kinderen lang niet zo stagneert als in de media wordt voorgesteld. Door de digitale mogelijkheden kunnen we de resultaten uitstekend volgen en is bijna ieder kind goed in beeld. De kwaliteit van het afstandsonderwijs en de ondersteuning  van de ouders (en vaak ook van broers en zussen) leidt tot verrassende ontwikkelingen. Kinderen kunnen meer hun eigen ritme en tempo bepalen. Sommige kinderen doen het zelfs beter hierdoor. Daarbij onderschatten wij niet dat kinderen meekrijgen dat het een rare en onrustige tijd is, dat ze de school en hun klasgenoten missen en lang niet alles kunnen ondernemen wat ze zouden willen. Zeker de kinderen van groep acht zouden wij het anders gunnen. We willen hen en u geruststellen. We zullen nu niet afgaan op de laatste toetsgegevens, maar kijken naar hoe de leerling in de voorgaande jaren op school heeft gefunctioneerd. Op basis daarvan zullen we het hoogst mogelijke advies geven. We voeren goede gesprekken met de vervolgopleidingen en werken hier samen. De leerlingen zullen in de brugklas de ruimte moeten krijgen om zo nodig “in te halen”.  

Ook de kinderen die nu in groep drie zitten gaan goed taal en rekenen leren. Wat zij nu mogelijk missen gaan ze  écht inhalen. Dit leert onze ervaring met kinderen die bijvoorbeeld lang afwezig zijn geweest door ziekte.

Laten we er vooral ook oog voor hebben dat kinderen óók heel veel kennis opdoen door deze situatie. Veel van onze leerlingen zullen blijvende herinneringen hebben aan deze crisis. Ze maken aan den lijve mee dat lang niet alles  maakbaar en vanzelfsprekend is. Ze leren betekenisvolle lessen over gezondheid en het belang van sociale contacten. Ze hebben kunnen zien dat de lucht meteen schoner wordt als er minder (lucht)verkeer is. Kinderen staan niet in een wachtstand. Ze leren en ontwikkelen zich, ook als ze niet naar school gaan.

Deze generatie krijgt misschien niet alles mee wat in de methodes staat, maar doet wel andere kostbare ervaringen op, die richting zullen geven aan hun toekomst. Een waardevolle toekomst, daar hopen wij op en daar werken we hard aan. Laten we daar samen op vertrouwen.

Ton Groot Zwaaftink en Lia Zwaan-van Schijndel

College van Bestuur RVKO


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl