Verandering in groepsbezetting

Verandering in groepsbezetting

Vrijdag 5 februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Helaas moeten we u mededelen dat juf Marieke ons per 1 april gaat verlaten. De vriend van juf Marieke woont in de Verenigde Staten. Door de Coronamaatregelen zijn ze niet in staat om in de vakanties samen te zijn. Zij heeft besloten om bij hem in de Verenigde Staten te gaan wonen. Wij begrijpen dit natuurlijk maar vinden het wel heel jammer dat ze weggaat!

Er is een vacature uitgezet. We hopen dat we snel een nieuwe juf of meester vinden!

We hebben ervoor gekozen om juf Marieke (die na de Kerstvakantie zou starten voor groep 6) niet vast voor groep 6 te zetten. Deze groep heeft al wat veranderingen in groepsbezetting meegemaakt. 

De groepsbezetting tot 1 april:

Groep 4b Maandag t/ vrijdag juf Franny (één dag vacature)

Groep 6   Maandag en dinsdag juf Jessica, woensdag t/m vrijdag juf Ashna,                          dinsdag voor extra begeleiding van de kinderen juf Marieke

Groep 7b Maandag juf Marieke, dinsdag t/m vrijdag meester Bert (maandag is                      vacature vanaf april)

Nieuwe collega

Vanaf 17 februari werkt juf Margery bij ons op school. Juf Margery zit in de laatste fase van haar studie en gaat op woensdag en donderdag in groep 7a staan. Juf Marieke begeleidt haar tot 1 april. De bedoeling is dat zij ook zelfstandig de groep kan draaien. Mogelijk komt er in plaats van juf Marieke nog een andere begeleider. We houden u op de hoogte.

Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u ons altijd bellen, mailen of aanspreken als we buitenstaan!

Met vriendelijke groet,

Juf Carole en juf Kathelijne


Terug