MR-verkiezingen Oudergeleding

MR-verkiezingen Oudergeleding

Woensdag 30 juni 2021

Beste ouder/verzorger,

Zoals u mogelijk op de Schoolpraatapp heeft gelezen zijn er op dit moment verkiezingen gaande voor 2 posities binnen de oudergeleding van de MR. Alle ouders van de Hildegardisschool mogen stemmen, medewerkers stemmen niet. U als ouders bepaalt dus volledig door wie u vertegenwoordigd wilt worden binnen de MR.

De MR denkt mee met het bestuur, toets zijn besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner. Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

Deze week ontvangt een brief. Bijgevoegd zit één stembiljet. Omdat het om twee posities gaat, mag u per gezin twee stemmen uitbrengen. Deze moeten beide op een andere sollicitant zijn. U mag dus niet twee keer op dezelfde persoon stemmen. Het stemmen verloopt anoniem. Daarom zit er bij deze brief een blanco envelop. U stopt het ingevulde stembiljet in de envelop en sluit deze af. Uw kind levert deze vervolgens weer in bij zijn/haar groepsleerkracht. De enveloppen worden pas geopend wanneer de stemmen worden geteld. Dit gebeurt door een ouder van de MR en een personeelslid van de MR.

Alle stemmen moeten binnen zijn op 7 juli. Stemmen die na deze datum binnen komen worden niet meer geteld.

De kieslijst is als volgt:

o Jamila el Hamouchi

o Nazmiye Yigit

o Chaima Kholti

o Yeliz Ates

 

Vandaag worden alle motivaties van deze ouders gedeeld op de app, inclusief een foto zodat u weet op wie u kunt stemmen. Deze motivaties en foto's zijn ook inbegrepen bij de brief. 

 

Mocht u vragen hebben kunt u de MR benaderen via hildegardis-mr@hildegardisschool.nl

 

Lyan Bruël


Terug