Brief van het bestuur van de RVKO voor alle ouders over het leerkrachtentekort en Corona

Brief van het bestuur van de RVKO voor alle ouders over het leerkrachtentekort en Corona

Vrijdag 24 september 2021

 

Rotterdam, 24 september 2021

Betreft: Lerarentekort en Corona in schooljaar 2021-2022

 

Beste ouder/verzorger,

Het afgelopen schooljaar hebben we ons een aantal keren tot de ouders en verzorgers van de leerlingen van onze scholen gericht in het kader van de Covid-problematiek. Opnieuw richten wij ons nu tot u, omdat de omstandigheden in het onderwijs daar ook nu weer om vragen. 

We hebben allemaal, maar ook zeker onze kinderen, veel last gehad van de effecten van Corona. De gedwongen schoolsluitingen tijdens de lockdowns hebben veel flexibiliteit en extra inzet gevraagd van zowel leerlingen én ouders, als van schoolleiders én teams.

Gelukkig zijn de scholen inmiddels al weer een tijdje open en gaan we beetje bij beetje terug naar de normale manier van werken en de gangbare manier van omgaan met elkaar. We zien met voldoening de positieve invloed en uitwerking die dit op alle betrokkenen heeft.  

Overigens verwachten we nog steeds van u dat u de school goed en tijdig blijft informeren over Corona-gerelateerde klachten en/of besmettingen in en om de thuissituatie. Hiermee kunnen we samen de positieve ontwikkeling in stand houden en genieten van de kinderen die weer lekker met vriendjes en vriendinnetjes spelen en eensgezind hard aan het werk zijn. We zien teamleden en schoolleiders die met elkaar er alles aan doen om het onderwijs aan ieder kind weer zo goed mogelijk vorm te geven. Daar zijn we dankbaar voor en heel trots op!

Tegelijkertijd hebben we met elkaar ook een flinke zorg waar we niet omheen kunnen en waar we  niet alleen uw begrip verwachten, maar ook om uw hulp en meedenken vragen. Die zorg is het lerarentekort.

Het lerarentekort is inmiddels een landelijk probleem geworden. De media besteden er veel aandacht aan. De grootste tekorten doen zich helaas voor in onze regio. Vanuit de overheid ontvangen we extra subsidie om de tekorten aan te pakken en we zetten alle mogelijkheden en middelen in om nieuwe leraren op te leiden, in dienst te nemen en te behouden. Deze acties zijn belangrijk en helpend, maar lossen de problemen op korte termijn niet op en zeker niet op langere termijn.

Gelukkig is het ons wel gelukt om op alle scholen het schooljaar voor iedere leerling te kunnen laten starten. We hebben om dit mogelijk te maken -naast leraren- veel extra onderwijs ondersteunend personeel aangenomen. Alles om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden, optimaal gebruik makend van de expertise en talenten van de diverse medewerkers.  

Ondanks die extra inzet is de bezetting op de scholen maar nét toereikend. We weten dat er bij afwezigheid van een leraar, bijvoorbeeld door (ziekte-)verlof of quarantaine vaak geen bevoegde vervanger buiten de school beschikbaar zal zijn. Binnen de school moet dan een oplossing worden gezocht. Natuurlijk zal er op dat moment gekeken worden naar alle alternatieven, zoals bijvoorbeeld het verdelen van groepen of het inzetten van een collega die andere taken heeft in de school. De schooldirectie zal daarbij steeds in overleg met het team bepalen wat mogelijk en passend is. De kans bestaat echter dat ook die alternatieve mogelijkheden uitgeput raken, want wanneer de groepen te groot worden komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan. En juist in díe situaties kan het voorkomen dat het fysiek lesgeven aan alle kinderen niet mogelijk zal blijken. Op dat moment zal uit overmacht opnieuw worden overgeschakeld naar thuisonderwijs of -wanneer zelfs dát niet te organiseren is- het kortstondig thuisblijven van een groep zonder onderwijsaanbod. Uiteraard zal de school u hierover zo tijdig mogelijk informeren, maar we vragen u rekening te houden met het feit dat deze situatie zich soms -ook voor de leerkrachten en schoolleiding- onverwachts zal kunnen voordoen.

Op grond van onze ervaringen in het vorige schooljaar hebben we er het volste vertrouwen in dat we hier samen in zullen optrekken en elkaar terzijde zullen staan om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen opvangen en ondersteunen. 

Ideaal zal het niet worden, maar als we ons er allemaal op instellen en op voorbereiden dat we af en toe alle zeilen bij zullen moeten zetten, dan gaan we er zeker met elkaar een mooi schooljaar voor onze kinderen van maken!

Met vriendelijke groet,

 

Ton Groot Zwaaftink (vz) en Lia Zwaan-van Schijndel

College van Bestuur RVKO

P.S. Wij staan open voor alle suggesties die helpend zijn bij het lerarentekort.

Mocht u over een achtergrond en/of bevoegdheid beschikken die het onderwijs aan onze leerlingen ten goede zou kunnen komen (denk daarbij ook aan muziek, dans, drama, kunst, geschiedenis, ICT, techniek e.d.) en bent u minimaal twee dagdelen per week beschikbaar, dan vragen wij u van harte om contact met ons op te nemen.  Wij dragen zorg voor alle na- en bijscholing en eventuele begeleiding die u nodig hebt. Uiteraard geldt deze oproep ook voor mensen in uw omgeving. Ook wijzen wij u graag op onze trajecten om (betaald) om te scholen naar leraar basisonderwijs. Neem contact op met Marjolein Sponselee via marjolein.sponselee@rvko.nl voor meer informatie over werken bij de RVKO en alle mogelijkheden die we bieden. 

 

 


Terug