Nieuwe schoolmaatschappelijk werker: Heidi Krijgsman

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker: Heidi Krijgsman

Maandag 8 november 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Mijn naam is Heidi Krijgsman en ik ben sinds maandag 8 november 2021 werkzaam op de Hildegardis als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben werkzaam bij  het Centrum voor Dienstverlening (CVD).

Het school maatschappelijk werk is er voor kinderen, ouder/verzorgers en voor de school. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft over de opvoeding van uw kind, zorgen om de ontwikkeling, wanneer u vastloopt met bepaalde zaken thuis of voor informatie en advies. De ondersteuning kan zijn in de vorm van een advies, of in de vorm van een aantal gesprekjes met uw kind aan de hand van een vooraf opgesteld (en door ouders goedgekeurd) plan. Ook wanneer u niet zeker weet of u aan het goede adres bent, dan kijken we samen welke hulp er wel passend is en hoe we deze hulp kunnen betrekken zodat de kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten en zich goed kunnen ontwikkelen.

De gesprekken met school maatschappelijk werk zijn vertrouwelijk en worden alleen met uw toestemming gedeeld. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ik ben elke maandag en dinsdag op school. Voor het maken van een afspraak kunt u mij rechtstreeks bereiken via onderstaande gegevens of contact opnemen via de leerkracht of een van de intern begeleiders. 

Vriendelijke groet,                                                                                      

Heidi Krijgsman                                                                                          
Schoolmaatschappelijk werk CVD 

M: 06- 26082418 
 E:  hkrijgsman@cvd.nl


Terug