Veel besmettingen onder gezinnen, in klassen en onder leerkrachten

Dinsdag 18 januari 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Wat was het een opluchting toen we hoorden dat de scholen op 10 januari weer open gingen. Afgelopen week was een week waarin we elkaar vooral een heel gezond en gelukkig nieuw jaar mochten toewensen. Deze week is jammer genoeg ook weer duidelijk zichtbaar geworden dat Corona nog veel invloed heeft op ons onderwijs.

Het lukt het scholenteam van de GGD Rotterdam Rijnmond door de forse landelijke toename van besmettingen op dit moment nauwelijks om alle vragen van de scholen te beantwoorden. Zij kunnen tijdelijk ook geen maatwerk meer bieden.

Het College van Bestuur van de RVKO heeft in overleg met de GGD Rotterdam Rijnmond besloten een digitale helpdesk in te richten met deskundigen op het gebied van Corona infecties waar de schooldirecties hun vragen kunnen stellen. Hierdoor kan er per school en klas op maat beoordeeld worden of een groep in quarantaine moet.

De RVKO helpdesk zal adviseren volgens de landelijke richtlijn van het RIVM die ruimte geeft om bij 3 of meer besmettingen in 7 dagen in dezelfde groep geen quarantaine op te leggen maar maatwerk te bieden. De reden hierachter is dat de RVKO nadrukkelijk de prioriteit wil blijven leggen bij onderwijs. Volgens het RIVM verloopt een Corona infectie bij kinderen over het algemeen mild.

Het belang van deelname aan onderwijs op onze school weegt zwaar, omdat kinderen samen met leeftijdsgenoten beter tot leren en ontwikkelen komen.

RVKO hoopt zo samen met de Hildegardisschool het aantal quarantainemaatregelen te kunnen beperken waarbij we natuurlijk altijd de veiligheid van de kinderen en het team in acht nemen.

Het is de verwachting dat in de aankomende weken de besmettingen nog verder zullen toenemen. Hierin volgen we uiteraard de landelijke richtlijnen. We vertrouwen er op dat we samen met u, de kinderen en ons team er alles aan zullen doen om ook deze uitdagingen aan te kunnen.

 

Met hartelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug